Pasowanie na Przedszkolaka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
niedziela, 01 listopada 2020 15:53

Dzień 28 października był wyjątkowy. Finał przygotowań do „Pasowania na przedszkolaka” osiągnął punkt kulminacyjny. Wszystko dopięte zostało na ostatni guzik. Dekoracje, dyplomy, upominki, a przede wszystkim mali aktorzy, każdy czekał, kiedy rozpocznie się ta wielka i ważna dla każdego dziecka uroczystość.

Tego dnia przedszkolaki wraz ze swoją wychowawczynią Agatą Sidor-Dzięcioł oraz zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczął występ dzieci, które  chodzą do naszego przedszkola.  Przedszkolaki zaprezentowały, to czego nauczyły się przez dwa miesiące w przedszkolu. Poprzez wykonywanie kolejnych zadań próbowały udowodnić, że: „… nie chcą leniuchować, chcą bawić się i pracować…”.
Po udowodnieniu wszystkim zebranym, że w przedszkolu można się świetnie bawić i dużo nauczyć, przyszła pora na ślubowanie. „My dzieciaki przyrzekamy, być od dziś przedszkolakami…” tymi słowami rozpoczynał się tekst przysięgi deklamowanej przez dzieci. Przedszkolaki ślubowały też posłuszeństwo swojej pani oraz grzeczną zabawę i pilną naukę, a wszystko to po to, aby nie zasmucać swoich rodziców, tylko od najmłodszych lat być ich radością.
Po części artystycznej nastąpił akt pasowania. Symbolem pasowania  było dotknięcie ogromną kredką ramienia dziecka przez panią dyrektor Barbarę Kleszcz-Kaliszewską. Dzieciaki przyjęły nazwę Skrzatów Leśnych. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek.
Był to dzień pełen emocji i miłych wrażeń, który na długo pozostanie w pamięci dzieci, rodziców i nauczycieli.

Opracowała:

Agata Sidor-Dzięcioł

 Poprawiony: niedziela, 01 listopada 2020 17:22
 
Zawieszenie zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Kaliszewska   
sobota, 24 października 2020 20:34

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Na podstawie zmian z 04 listopada 2020r. w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół zawieszamy zajęcia stacjonarne w klasach I - III od 09 listopada 2020r. W klasach I - VIII odbywa się nauka zdalna.

Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 05 listopada 2020r. uaktualniam

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach

na czas ograniczeń związanych z pandemią COVID 19 w okresie od 09.11.2020r. do odwołania.

1. Klasy I - VIII realizują zajęcia w trybie zdalnym  z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego. Hasła i instrukcja logowania dla uczniów zostały udostępnione przez nauczyciela informatyki.

2. Lekcje online będą się odbywały z każdego przedmiotu wg obowiązującego planu lekcji. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym. W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może odstąpić od prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym i zadać uczniom prace do wykonania. Pozostaje wówczas w ramach czasu lekcyjnego do dyspozycji uczniów w formie konsultacji.

3. W przypadku nieobecności nauczyciela  pojawi się w planie zajęć informacja o zastępstwie lub odwołaniu lekcji.

4. Nauczyciel odnotowuje obecności i nieobecności w dzienniku zajęć, tak jak w przypadku lekcji odbywających się stacjonarnie.

5. Lekcja online trwa maksimum 40 minut, z czego 10 minut nauczyciel jest do dyspozycji uczniów (konsultacje).

6. W sytuacji, gdy uczeń z różnych powodów (np. brak dostępu do komputera, Internetu, warunki domowe) nie jest w stanie uczestniczyć w kształceniu na odległość, dyrektor szkoły organizuje nauczanie zdalne w szkole lub umożliwia wypożyczenie do domu sprzętu z zasobów szkolnych.

7.Biblioteka pracuje stacjonarnie wg zmienionego rozkładu godzin. Udostępnianie księgozbioru uczniom odbywa się tyko we wtorki do godz. 15.30.

8. Nauka w klasie 0 odbywa się stacjonarnie wg obowiązującego planu zajęć. Dotyczy to również nauczycieli nie będących wychowawcami klasy.

9. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin: w klasach I - VIII w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.

10. Na potrzeby uczniów klasy VIII szkoła organizuje konsultacje w formie stacjonarnej. Będą się odbywały w piątki od 7.45 do 15.00.

10. Posiłki dla uczniów klasy 0 wydawane są przez stołówkę szkolną wg przyjętego harmonogramu. Dla uczniów klas IV - VIII  nie wykorzystana w październiku kwota 10 zł na ucznia zostanie policzona na poczet grudnia lub zwrócona.

11. Posiłki w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zapewnione są wyłącznie dla klasy 0.

12. Rodzice są zobowiązani do bieżącego komunikowania się z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów poprzez kontakty przyjęte zwyczajowo. Udzielanie konsultacji i odpowiadanie na pytania zarówno uczniów jak i rodziców ma miejsce bez zbędnej zwłoki.

 

Dyrektor szkoły: Barbara Kleszcz - Kaliszewska


Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 18:31
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 297