Historia szkoly PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Małgorzata Banasik   
piątek, 25 marca 2011 22:09
Historia szkoły
W 1868r. powstała szkoła gminna w Luszawie, do której uczęszczały także
dzieci z Leszkowic.Rząd rosyjski mianował nauczycieli Polaków z obowiązkiem
nauczania po rosyjsku. Funkcjonowały cztery klasy: podstępna, wstępna,
pierwsza i druga.
Tworzenie się polskiego szkolnictwa we wsi Leszkowice, gmina Luszawa
ma miejsce pod koniec I wojny światowej. Była to szkoła ludowa powstała
w okręgu szkolnym Lubartów ówczesnego Królestwa Polskiego. Według
zachowanych katalogów klasyfikacyjnych pierwszy rocznik rozpoczął naukę
w roku szkolnym 1915/1916., w kolejnym zapisanych było 100 uczniów.

Grono pedagogiczne: S. Ciołek, A. Ciołkowa, A. Chmura, J. Dobosz

oraz uczniowie na skwerku przed kościołem ?   rok szk. 1933/1934
W niepodległej Polsce Czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Leszkowicach kontynuowała tradycje szkoły ludowej. Zajęcia odbywały
się w izbach wynajmowanych u gospodarzy. Ranga miejscowości wzrosła
w 1919r., gdyż z Luszawy do Leszkowic przeniesiona została siedziba gminy.
W latach II wojny światowej zajęcia kontynuowano według narzuconych
przez okupanta programów. Nauczyciele prowadzili lekcje we własnych domach.

Szkoła gminna w Luszawie

W 1946r. szkoła zyskała własny budynek, odkupiony od gospodarza,
usytuowany w centralnej części wsi zwanej Kolonią. Nie zaspokajał on
potrzeb ówczesnej siedmioklasowej szkoły, dlatego w 1957r., po
przeniesieniu siedziby Gminnej Rady Narodowej do Kamiennowoli, na
cele szkolne przeznaczono zajmowany przez nią drewniany budynek.
Pamiętał on czasy carskie i wymagał modernizacji m.in. areszt
zamieniono na salę lekcyjną. Obydwa budynki służyły celom edukacyjnym
do 1999r. Na przestrzeni lat 1951-2007 w Szkole Podstawowej
w Leszkowicach naukę pobierało 1211 uczniów.


Klasa VII z kierownikiem szkoły F. Worsą po zakończeniu

roku szk. 1955/56
Święto Wychowania Fizycznego 1937r.

(strona Kroniki szkolnej)Pracownicy szkoły 1999 rok.


( 8 Votes )
Poprawiony: poniedziałek, 13 czerwca 2011 08:01
 

Hymn szkoły

Dołącz do nas

BIP