Przywracanie pracy szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Kaliszewska   
poniedziałek, 25 maja 2020 19:22

Przywracanie pracy szkoły

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia wychowawczo - opiekuńcze i dydaktyczne dla uczniów klas I - III oraz zorganizujemy konsultacje dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca  uruchomimy także konsultacje dla uczniów klas IV - VII z nauczycielami przedmiotów. Uczniowie będą mieli możliwość usystematyzowania wiadomości przed egzaminem, poprawienia oceny przewidzianej na koniec roku szkolnego, rozmowy z nauczycielem o trudnych zagadnieniach.

O udziale dzieci przedszkolnych oraz z klas I - III w zajęciach w szkole decyduje rodzic. Decyzja może być podjęta w każdym czasie, po uprzednim zawiadomieniu szkoły. Tygodniowy rozkład zajęć ustala wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny i odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Radę Pedagogiczną (w załączeniu).

W dalszym ciągu utrzymujemy realizację podstawy programowej w formie zdalnej w klasach IV - VIII, zajęć w edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych przez innego nauczyciela niż wychowawca oddziału, zajęć w grupach przedszkolnych.

Biblioteka szkolna czynna będzie w środy od godz. 11.00 do 14.00.  z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Proszę o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301 w okresie pandemii Covid -19 obowiązującą od 25 maja oraz Wytycznymi GIS, MZ i MEN.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W OKRESIE PANDEMII  COVID –19

FORMULARZ   ZGŁOSZENIA

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLASY VIII OD 25 MAJA 2020r.

Lp. Nazwa zajęć Data Sala Godziny konsultacji
1 język polski

25.05.20r.

poniedziałek

kl. 8 12.00 - 14.00
2 matematyka

26.05.20r.

wtorek

kl. 8 12.00 - 14.00
3 język angielski

27.05.20r.

środa

kl. 8 12.00 - 14.00

 

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII OD 01 CZERWCA DO 15 CZERWCA 2020r.

Dzień tygodnia Nauczyciel prowadzący Przedmiot nauczania Sala Godziny konsultacji
poniedziałek Iwona Wójtowicz religia kl. I, II, IV kl.2 12.00 - 13.30
Barbara Kaliszewska język polski kl.V kl.5 12.00 - 13.30
Agata Budzyńska fizyka kl.8 14.30 - 15.30
wtorek Tomasz Ozon język angielski, technika kl.8 12.00 - 14.00
Janina Praczyk geografia kl.6 12.00 - 13.30
Jacek Morawik edb kl.8 12.00 - 13.00
środa Angelika Milaniuk - Mitruk plastyka kl. 5 12.00 - 13.30
Edyta Zdunek

matemayka, informatyka,

biblioteka

komputerowa,

biblioteka

12.30 - 14.00

11.00 - 12.30

Ewelina Banaś język niemiecki, język angielski kl.V kl.6 12.00 - 13.30
czwartek Ilona Bocian matematyka, przyroda, biologia, chemia kl.8 12.00 - 14.30
Marek Kaliszewski historia, wos kl.6 12.00 - 14.00
Ks. Gustaw Sikora religia kl.5 12.00 - 13.30
piątek Wioletta Wierzbicka język polski, muzyka kl.8 12.00 - 14.30
Zbigniew Wierzbicki wychowanie fizyczne gimnastyczna 12.00 - 14.00

Poprawiony: wtorek, 26 maja 2020 13:49