Fotokronika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
piątek, 15 kwietnia 2011 06:45

Początki Fotokroniki

 

W roku szkolnym 2008/2009 na zajęciach koła informatycznego powstał pomysł prowadzenia kroniki o Patronie Szkoły. Zgodnie z założeniami programu "Mój Patron", którego autorem jest pani Agnieszka Żmuda wpisów do kroniki dokonywała klasa IV pod kierunkiem wychowawcy pani Edyty Zdunek. Kronika jest aktualizowana przez kolejne lata, do ukończenia przez klasę IV drugiego etapu kształcenia. Dostępna jest w formie papierowej i elektronicznej i zamieszczane są w niej najważniejsze wydarzenia, dotyczące zadań wokół Patrona zrealizowanych w danym roku szkolnym.

 


 

 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Leszkowicach

imienia Dywizjonu 301 

LOTNICY Z 301 DYWIZJONU

PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZKOWICACH 

Słoneczny dzień 10 maja 2008r. pozostanie na zawsze w pamięci uczestników uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Leszkowicach imienia Dywizjonu 301 i przekazania sztandaru. W zamyśle organizatorów była to forma upamiętnienia dziewięćdziesiątej rocznicy powołania do życia polskiego lotnictwa jako części składowej armii odrodzonego państwa polskiego. Pod imieniem przyjętym na sztandar szkolny przywrócić pragniemy pamięć o naszym lokalnym bohaterze ? lotniku 301. Dywizjonu Sgt Zdzisławie Taczalskim z Leszkowic.

 
Ważnym wydarzeniem było powstanie hymnu szkoły, który śpiewano podczas wszystkich ważniejszych uroczystości szkolnych. Autorami tekstu byli uczniowie: Nina Borys, Mariusz Misiarz i Eliza Cieniach wraz z panią dyrektor. Melodię skomponował Sylweriusz Sotel.

 

Hymn

I.        Leszkowice to nasz kraj

Krwią lotników uświęcony

Oni wolność dali nam

Walcząc w słynnym dywizjonie

Ref.: Dywizjonie, nasz patronie,

Jak ojczyznę kochać wiesz.

Ty stanąłeś w jej obronie.

My ją chcemy kochać też.

II.      By załoga mogła wrócić

Z każdej trasy, w burzy, w grad,

Łączność z ziemią utrzymywał

Pan Taczalski, rodak nasz.

III.    Jasne niebo ponad domem.

Nie ma wroga, pokój trwa.

To odwaga w bój nas niosła.

Ukochana ziemia ta.

IV.   Serca nasze Wam składamy,

Bohaterom z tamtych lat,

My świat zmieniać zamierzamy

Wzorem Waszym sięgać gwiazd.

 

Ref.2: Dywizjonie nasz patronie

Jak ojczyznę kochać wskaż

Ty stanąłeś w jej obronie

Ty ideał jesteś nasz.

 


 

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY

 

30.10.2008 roku nasza szkoła została zaproszona do ?Liceum Ogólnokształcącego? im. R. Traugutta w Częstochowie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej kapitana Mariusza Wodnickiego. Opiekę nad naszymi uczniami sprawowała pani dyrektor Barbara Kleszcz - Kaliszewska oraz pani Ilona Bocian.

 

 


65 rocznica katastrofy Liberatora BZ-859

 

6 stycznia 2009 roku odbył się w naszej szkole  apel poświęcony

65 rocznicy katastrofy Liberatora BZ-859, w załodze którego był Sgt Zdzisław Taczalski.

 

Uroczystość przygotowała pani dyrektor  wraz  z kółkiem historycznym.


I Szkolny Konkurs o Patronie

27 marca odbył się I Szkolny Konkurs o Patronie ze szczególnym uwzględnieniem życiorysu Zdzisława Taczalskiego lotnika z Leszkowic. Uczniowie poszczególnych klas rozwiązywali zadania, gdzie mieli wykazać się wiedzą jak i zdolnościami plastycznymi. W konkursie wzięły udział 4 osobowe zespoły z klas III-VI.

 


I Rocznica Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Leszkowicach

25 maja  odbyły się obchody I Rocznicy  Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Leszkowicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez  księdza kanonika Jerzego Kowalczyka.  Podczas mszy świętej uczniowie kl. IV Adrian Supryn, Gabrysia Piekarz, Karol Murgała oraz Ilona Misiarz z kl. II złożyli dary w postaci: kwiatów, chleba i wina.

Na  naszą uroczystość  przybyli zaproszeni goście: siostrzenica Zdzisława Taczalskiego ? pani Bożena Kiedrowska, Wójt Gminy Ostrówek ? pan Wacław Osiej, kombatanci z terenu naszej gminy, zrzeszeni w Związku Kombatantów RP I  byłych Więźniów Politycznych ( Bolesław Jaksim i Stefan Brejt ), Szkoła Podstawowa NR 31 im. Lotników  Polskich w Lublinie ? dyrektor Jolanta Józefaciuk,  Lotnicy  ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział Lubelski ? prezes płk. dypl. pil. Ludwik Pawlik, pan Janusz Stachowicz ? prezes Klubu Seniorów przy  Aeroklubie Lubelskim.


70 rocznica wybuchu II wojny światowej

Z tej okazji odbył się 22 września 2009r w naszej szkole uroczysty apel poświęcony  tej rocznicy. Uczniowie z klas IV i V odtworzyli najważniejsze wydarzenie września 1939r.: obrona Westerplatte, oblężenie Warszawy, agresja Sowietów, bitwa pod Kockiem i Serokomlą. Dziesięciu chłopców odgrywało rolę żołnierzy polskich, niemieckich i radzieckich. W inscenizacji wykorzystali własną broń-zabawki. Wymiana ognia (było głośno) wzbudziła największe zainteresowanie młodych widzów. Komentarze narratora zawierały minimum informacji. Towarzyszyły im fragmenty wierszy oraz pieśni śpiewane przez chórek dziewcząt z klasy IV: ?Wojenko, wojenko?,  ?Białe róże?.  Rafał Zgierski wykonał solo pieśni ?Bywaj dziewczę zdrowe?. Czas poświęcony  na próby inscenizacji był dla nas, uczestników kółka historycznego,  mile i pożytecznie spędzony. Poprzez zabawę poznawaliśmy wydarzenia sprzed 70 lat. Zainteresowały nas szczególne uzbrojenie i straty  niemieckie w tej kampanii.


Wycieczka do Kocka

Na wycieczkę do Kocka pojechaliśmy 2.10.2009r. Zobaczyliśmy tam obozowisko i konie takie, jakie uczestniczyły w II wojnie światowej. Przewodnik, który był ułanem opowiedział nam, że konie były bardzo potrzebne i ważne. Potem pokazał nam lance i szable z II wojny światowej. Następnie poszliśmy do namiotu gdzie zgromadzono przedmioty znalezione z bitwy pod Kockiem. W dalszej kolejności przemieściliśmy się na pokaz kawalerski. Widzieliśmy jak żołnierze prezentują broń. Pokazywali ciosy szablą i zbierali lancą bardzo zręcznie kółka. Jeden z trzech wydawał rozkazy koniom i jeźdźcom. Wszystkim uczniom bardzo się to podobało. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie cmentarzu wojennego, na którym spoczywają polegli w ostatniej bitwie września 1939r. Kock jest najbliższym nam miejscem pamięci narodowej.

 


Wycieczka do Dęblina

Dnia 28.10.2009 r. nasza szkoła wyjechała na wycieczkę do Dęblina. Wyjazd został zorganizowany dzięki pomocy majora Szumiło. Zwiedzaliśmy obiekty Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Uczyliśmy się sterować lotami w symulatorach lotów, widzieliśmy katapulty, silniki samolotów. Z zainteresowaniem oglądaliśmy eksponaty w Sali Tradycji. Mogliśmy z bliska oglądać samoloty w hangarach i na lotnisku. Największą atrakcją była możliwość wsiadania do kabin samolotów. Na zakończenie zobaczyliśmy dawną rosyjską twierdzę Iwangorod. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. To była pełna wrażeń i atrakcji wycieczka. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy władzom WSOSP w Dęblinie za umożliwienie zwiedzania obiektów lotniska, z Panu Jerzemu Trzaskowskiemu z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina za uzyskanie zgody dowódcy jednostki na zwiedzanie niektórych obiektów twierdzy oraz Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek? za pokrycie kosztów wycieczki.


 

Dzień Patrona ?Rocznica śmierci Zdzisława Taczalskiego

lotniska z Dywizjonu 301

6 I 2010 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona Patronowi - Dywizjonowi 301. Dzień ten jest równocześnie dniem śmierci raditelegrafisty Zdzisława Taczalskiego, pochodzącego z Leszkowic a służącego w tym Dywizjonie. Stąd właśnie wybór dnia, w którym świętujemy Dzień Patrona.

Na uroczystości swoją obecnością zaszczyciły nas władze Gminy Ostrówek w osobie Pana Wójta mgr inżyniera Wacława Osieja, Zastępcy Wójta Pana mgr inżyniera Stanisława Jeśkiewicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek Pana Kajetana Sidora. Przybyli również zaproszeni lotnicy: Pan Płk. pilot Kazimierz Oleński, Mjr Pilot Józef Mokijewski, Inż. Nikodem Buchowicz oraz Janusz Stachowicz - Prezesi Klubu Seniorów Lotnictwa przy Areoklubie Lubelskim, Płk. Dyplomowany Pilot Ludwik Pawlik, Płk. Inż. Edward Podsaidły. Honorowymi gośćmi była rodzina Zdzisława Taczalskiego - Pan Leszek Gałysz z żoną  Magdaleną. Podczas uroczystości uczniowie złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej, zaprezentowali inscenizacje p.t. "Ostatni bojowy lot" oraz przypomnieli życiorys Zdzisława Taczalskiego. W tym dniu wręczono nagrody za udział w konkursach poświęconych patronowi oraz za konkurs na bombkę matematyczną.

 


 

Byliśmy na pożegnaniu człowieka legendy

8 stycznia 2010 roku delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w pożegnaniu  człowieka legendy, Tadeusza Góry: pierwszego na świecie zdobywcę Medalu Lilienthala. W czasie II wojny światowej pilota polskich dywizjonów ratujących przed hitlerowskimi Niemcami ostatni skrawek wolnej Europy - Anglię. Kawalera orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, generała pilota. Prywatnie -  skromnego, pogodnego człowieka, który w wieku 90 lat, o ceremonii nadania stopnia generalskiego stwierdził z uśmiechem, że jego największym osiągnięciem jest to, że jeszcze żyje. Już wtedy miał świadomość cielesnej kruchości, ale chyba nie do końca zdawał sobie sprawę, że jest uosobieniem wielkości swojego pokolenia.

 


 

II Rocznica Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Leszkowicach

 

Dnia 10 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach odbyła się uroczystość związana z II rocznicą nadania szkole imienia z udziałem zaproszonych gości. Występ uczniów naszej szkoły rozpoczął Przegląd Pieśni Patriotycznej. Hymn szkoły wykonały uczennice poszczególnych klas: Janczara Zuzanna kl.0, Cieniuch Daria kl. I, Ligęza Alicja kl. II, Misiarz Ilonka  kl. III, Supryn Natalia kl. IV, Paulina Ligęza kl. V, Nogal Anita kl. VI. Pieśń ?Biały Krzyż? - wykonała solo Emilia Ligęza z klasy VI, ?Ojczyzno ma? zaprezentowały: Alicja  Ligęza kl. II przy współpracy chórku z klasy V w składzie: Żelazek Milena, Ligęza Paulina i Gabriela Piekarz.

Na naszą uroczystość przybyły zaproszone szkoły: Szkoła  Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku. Hymn Szkoły Podstawowej Nr 31 wykonały Iga i Justyna Kowalczyk. Drugi utwór to: ?Nasze miejsce na Ziemi?  w wykonaniu Ilony Ciuraj i Magdaleny Mazurek. Na zakończenie wystąpił jedyny wykonawca Adam Dalczyński w utworze: ?Biało-czerwone kwiaty?.  Uczestnicy byli przygotowani przez panie: Joannę Romanowską, Mirosławę Ziętek i Annę Wróblewską. Hymn Szkoły Podstawowej w Ostrówku wykonał zespół wokalny. Pierwszy utwór ?Deszcz Jesienny? wykonała Klaudia Kanak, następnie utwór ?Rozkwitają pąki białych róż? zaprezentowała Izabela Radomska, kolejny utwór wykonany został przez Natalię Kostrzewę i ostatni Utwór pt. ?Rota? zaprezentowany przez Dominikę Rogalę. Podsumowania  Przeglądu i wręczenie podziękowań dokonała pani Agnieszka Żmuda, która przygotowywała uczniów naszej szkoły.

Ważnym akcentem w tym dniu było wręczenie przez panią dyrektor Barbarę Kleszcz-Kaliszewską  pamiątkowych ryngrafów ?Przyjaciel Szkoły?

 

Otrzymali je:

Wacław Osiej - Wójt Gminy Ostrówek

Kajetan Sidor- Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek

Ks. Jerzy Kowalczyk- Proboszcz Parafii Leszkowice

Leszek i Magda Gałyszowie

Bożena Kiedrowska

Mjr pil. Józef Mokijewski - zastępca prezesa Oddziału

Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa  Wojskowego RP.

Pułk. Pil. Ludwik Pawlik - prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Pułk. Pil. Kazimierz Oleński

Janusz Stachowicz- prezes Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim.

Nikodem Buchowiecki - prezes Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Świdnickim.


Dzień pamięci 303 Dywizjonu Warszawskiego w Woli Osowińskiej

 

W niedzielę 19 września nasza szkoła uczestniczyła w  uroczystości związanej z Dniem Pamięci 303 Dywizjonu Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki. W Woli Osowińskiej urodził się organizator i pierwszy dowódca dywizjonu ? pułkownik Zdzisław Krasnodębski. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1100 mszą św. w kościele parafialnym w asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w dalszej kolejności było nadanie imienia płk pil Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej oraz wręczenie sztandaru, a następnie odbył się  Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz pokaz musztry paradnej. Uroczystość zakończyła się festynem z pokazami hippicznymi, sprawnościowymi, koncertami, stoiskami promocyjnymi i pokazem sztucznych ogni.

 

 

 


Rocznica śmierci naszego lotnika

7 stycznia 2011 roku Szkoła Podstawowa w Leszkowicach obchodziła uroczystość Dnia patrona szkoły?.  Przywitała nas pani dyrektor szkoły Barbara Kleszcz-Kaliszewska.

Poczet sztandarowy uroczyście wprowadził sztandar szkoły i uczniowie odśpiewali hymn szkolny.

Dzień Patrona jest wielkim wydarzeniem w życiu szkoły. W tym dniu gromadzą się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.

Oficjalna część uroczystości odbywa się według ustalonego ceremoniału:

- wprowadzenie sztandaru szkoły,

- odśpiewanie hymnu szkolnego,

- złożenie kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej,

- przemówienia.

Stałym punktem uroczystości jest, specjalnie przygotowana na ten dzień, akademia. Tym razem wystąpili uczniowie klasy piątej w inscenizacji ?Halifax JD154? nie wrócił. Właściwy Dzień Patrona poprzedzony jest cyklem rozmaitych wydarzeń: organizacja spotkań, konkursów, godzin wychowawczych poświęconych osobie Zdzisława Taczalskiego oraz Dywizjonu 301.

 

 


 

 

Dzień Patrona

 

11 maja 2011r. świętowaliśmy III rocznicę nadania imienia Dywizjonu 301 naszej Szkole. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200. Przybyli do nas zaproszeni goście: siostrzenica naszego rodaka Zdzisława Taczalskiego Bożena Kiedrowska, delegacja lotników ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, prezesi Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim i Świdnickim , Wójt Gminy i zastępca przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek, ksiądz kanonik Jerzy Kowalczyk, prezesi: Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego, Koła Gminnego Związku Kombatantów.  Większość z zaproszonych obecnych było na uroczystości sprzed 3 lat.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Kaliszewska przywitaniem gości. W wystąpieniach okolicznościowych otrzymaliśmy słowa uznania dla pracy wychowawczej ubrane w rymy przez płk. dypl. pil. Ludwika Pawlika. Księgozbiór wzbogacił się o kolejne książki o tematyce lotniczej z darów pana Leszka Gałysza i pana Mieczysława Smalca. Za opiekę nad szkołą członkowie rodziny Sgt Z. Taczalskiego uhonorowani zostali pamiątkową odznaką ?Przyjaciel Szkoły?.

Następnie została zaprezentowana fotokronika o Patronie, którą przygotowała klasa VI z panią Edytą Zdunek. Kolejnym punktem naszego spotkania były barwne wojenne wspomnienia czterech lotników z Dywizjonu 301 czytane przez uczniów tej samej klasy. Opracowaniem tej części programu (montaż słowno-muzyczny, dekoracje, scenografia) zajmowały się panie Barbara Kaliszewska, Agata Sidor ? Dzięcioł, Edyta Zdunek.

W dalszej kolejności nastąpiło złożenie przez uczniów z klasy III kwiatów pod tablicą pamiątkową. Wysłuchaliśmy ?Marsza lotników?. W uroczystości towarzyszył nam sztandar szkoły.

Poczęstunek przygotowała pani Jadwiga Drąg z pomocą Rady Rodziców. Spotkanie zakończyło się udaną biesiadą przy ognisku, bowiem pogoda i humory dopisały.

Wydarzenia tego dnia dokumentowali nauczyciele, pan Wójt Krzysztof Karczmarz oraz gość z MDK Nr 2 w Lublinie pan Benon Bujnowski.

 


 

Dzień Patrona - Dywizjon 301


Ważną uroczystością rozpoczynającą rok 2012 w naszej szkole był apel z okazji Dnia Patrona, który odbył się 5.01.2012 roku. Apel zaczął się jak każdy inny powitaniem gości przez Panią Dyrektor Barbarę Kleszcz - Kaliszewską. Spośród gości zaproszonych na uroczystość zaszczycili nas swoją obecnością:- Bożena Kiedrowska, siostrzenica Sgt Zdzisława Taczalskiego, delegacja Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim (Wanda Brzyska, Janusz Stachowicz), delegacja Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (płk. pil. Ludwik Pawlik, ppłk. Ryszard Pietrzak, mjr pil. Józef Mokijewski, kpt. Tadeusz Biały).

 

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy III, IV i V pod kierunkiem pani dyrektor. Zaprezentowali oni bogaty program artystyczny pt. "Wracajcie szczęśliwie do bazy", po którym odbył się konkurs "Pytania do Pamiętnika lotnika". W czasie uroczystości zostały złożone kwiaty od tablicą pamiątkową przez delegację uczniów z klasy III. Pod  koniec uroczystości zostały podsumowane konkursy o Patronie.

?Mój pierwszy samolot?

Kategoria I

Dyplomy:

I Jakub Kozak i Cezary Gawryluk

II Milena Kozłowska i  Julia Adameczek

III Patrycja Gawryluk i Amelia Ligęza

Wyróżnienia:

Hubert Zdunek, Adrianna Praczyk, Bartłomiej Sapieja, Aleksandry Dzięcioł i dla klasy  I

Kategoria II

Dyplomy:

I  w zespole: Weronika Howorus, Daria Cieniuch i Kamila Kur  praca  Jakuba Praczyka

II  w zespole: Adrian Baran, Norbertt Rola, Kacper Gawryluk praca Mateusz Polak

III Oliwia Preihs oraz Kacper Gawryluk

Wyróżnienia:

Ewelinka Zgierska, Weronika Dzięcioł

Kategoria III

Dyplomy:

I  klasa V

II  klasa IV i  Miłosz Cur

III klasa VI

Wyróżnienia:

Bartosz Karczewski, Jakub Włodek

 

W IV edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie ?Tułaczka i Wojaczka? dla klas IV-VI dobry wynik uzyskali następujący uczniowie:

I Angelika Kiełczykowska, Damian Radomski (kl. VI)

II Jakub Włodek, Krzysztof Miąc (kl. IV)

III Szymon Pęksa (kl. IV), Martyna Polak, Paweł Mazurek (kl. V) Natalia Supryn,  Julia Borys (kl.VI)

 


 

4 Maja 2012 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość  "Witaj Majowa Jutrzenko",  która  połączona była z obchodami IV rocznicy nadania szkole imienia  Dywizjonu 301. Swoją obecnością zaszczycili nas:  prof.  Wanda Brzyska i   Janusz Stachowicz  z   Klubu Seniorów Lotnictwa  przy Aeroklubie Lubelskim,  płk.  pil. Ludwik Pawlik,  ppłk.  Zbigniew Jędrzejewski  ze  Stowarzyszenia  Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddz.  Lubelski,  Mieczysław Smalec  - prezes wraz z  wiceprezesem,  Helena i Franciszek Gruszka ze Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego.

Montaż słowno - muzyczny zaprezentowały uczennice koła wokalnego i uczennica  z klasy III. Podczas wykonywania pieśni: "Ojczyzno", "Polskie kwiaty",  "Biały krzyż"obejrzeliśmy krótkie filmiki, przedstawiające najpiękniejsze miejsca w Polsce. Dzięki zespołowej pracy nauczycieli: pani dyrektor Barbary Kleszcz - Kaliszewskiej, Agnieszki  Żmudy, Małgorzaty Banasik, Edyty Zdunek i Agaty Sidor - Dzięcioł uroczystość nabrała osobistego charakteru i niepowtarzalnego uroku. Przypomnieliśmy sobie w jaki sposób obchodziliśmy kolejne rocznice nadania szkole imienia i Dni Patrona.

Po części artystycznej wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na wycieczkę po terenie naszej gminy Ostrówek. Zwiedziliśmy budynek gminny, a przewodnikiem  był pan wójt Krzysztof Karczmarz. Następnie odwiedziliśmy Miejsca Pamięci Narodowej w Tchórzewie i Dębicy Kolonii. Wycieczka zakończyła się objazdem po naszej miejscowości i postojem na skraju rzeki Wieprz.

 

 

 


Oglądaj występ Weroniki Howorus        http://www.youtube.com/watch?v=qo5a-fi9C8w&feature=g-upl


 


10 maja 2013r. świętowaliśmy V rocznicę nadania imienia Dywizjonu 301 w Szkole Podstawowej w Leszkowicach w formie ?Majówki z Patronem?. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1000. Przybyli na uroczystość zaproszeni goście: siostrzenica rodaka Zdzisława Taczalskiego pani Bożena Kiedrowska z mężem, delegacja lotników  z Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, prezesi Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim i Świdnickim, Wójt Gminy Ostrówek pan Krzysztof Karczmarz i Radny Gminy pan Kajetan Sidor, ksiądz kanonik Jerzy Kowalczyk oraz proboszcz naszej parafii ksiądz Mirosław Łysko, przedstawicielka Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Kaliszewska przywitaniem gości o podaniem programu uroczystości. Następnie głos zabrali uczniowie naszej szkoły prezentując montaż słowno - muzyczny "Z latawcem wędrówki po Polsce". Po części artystycznej został wprowadzony sztandar i odśpiewany hymn szkoły. W dalszej kolejności nastąpiło złożenie przez uczniów z klasy III kwiatów pod tablicą pamiątkową i wysłuchanie ?Marsza lotników?. Wszyscy przenieśliśmy się jeszcze chwilę na górny korytarz, aby zaprezentować gościom nasze klasowe latawce z przesłaniem. Zakończyliśmy naszą uroczystość na świeżym powietrzu, gdzie odbywały się zabawy z latawcami oraz poczęstunek. W organizację uroczystości zaangażowali się uczniowie wszystkich klas oraz Przedstawicielki Rady Rodziców.

 

 


 

7 stycznia 2014r. spotkaliśmy się na apelu szkolnym, aby wspomnieć naszego rodaka Sgt radiotelegrafistę Zdzisława Taczalskiego w 70 rocznicę jego śmierci.  Innym smutnym wydarzeniem wspomnianym w tym dniu było odejście ?na wieczną wartę? w końcu 2013r. dwóch zaprzyjaźnionych z nami lotników 301 Dywizjonu: mjr Antoniego Tomiczka i mjr Włodzimierza Bernhardta, bohaterów filmu dokumentalnego zrealizowanego w 2007r.?Na skrzydłach nadziei?. Mieliśmy możliwość obejrzeć fragmenty tego filmu, podarowanego nam w 2008r. przez dowództwo 36 SPLT z Warszawy.Towarzyszyła nam wystawa prac plastycznych uczniów klas 0 - VI przygotowanych na konkurs szkolny o tematyce ?Symbole polskiego lotnictwa?. W przygotowanie regulaminu i nagród zaangażowały się panie Agnieszka Sieńczak i Agata Sidor? Dzięcioł. Gazetkę tematyczną wykonała pani dyrektor. Tegoroczny temat okazał się trudny do zinterpretowania szczególnie dla uczniów klas młodszych.


 

9 maja 2014r. świętowaliśmy VI rocznicę nadania naszej szkole imienia Dywizjonu 301. Tegoroczna Majówka z Patronem miała bogaty program. Złożyły się nań: prezentacja multimedialna ?Z kroniki o naszym Patronie?, Szkolny Przegląd Piosenki Żołnierskiej oraz wystąpienia zaproszonych gości.

W Przeglądzie Piosenki wystąpili uczniowie wszystkich klas. Wzbogacono go informacjami o symbolach polskiego lotnictwa, gdyż taką tematykę wybraliśmy na ten rok szkolny.

Pracownicy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaproponowali nam lekcję muzealną. Z Lublina przybyli dwaj miłośnicy modeli zdalnie sterowanych. Demonstrowali je w naszych murach, opowiadali o swojej pasji, ukazując w krótkim filmiku podniebne akrobacje. Zostaliśmy przez nich zaproszeni na doroczne pokazy na lotnisku w Radawcu organizowane w ostatni weekend czerwca.

Z delegacją seniorów lotnictwa przybył z Lublina pan Zbigniew Kasprzak. Podzielił się swoimi wspomnieniami o starszym bracie ? pilocie Eugeniuszu, a także podarował nam jego portret.

Goście nie szczędzili nam: nauczycielom, uczniom, rodzicom miłych słów. Uroczystość utrwalono na zdjęciach i filmie wykonanym przez pana Benona Bujnowskiego. Nasza współpraca z Domem Kultury Nr 2 w Lublinie została w tym dniu przypieczętowana podpisaniem porozumienia na udostępnienie materiałów do programu edukacyjnego ?Lotniczy Lublin i Lubelszczyzna?.


W dniach 11- 13 września 2014. w Ustroniu i Cierlicku Zarząd Główny SSLW RP zorganizował uroczystość 82. rocznicy śmierci kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury. W uroczystości uczestniczyli seniorzy lotnictwa ? członkowie Stowarzyszenia oraz czteroosobowe delegacje /w tym opiekunowie/ z 8 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali Zuzanna Janczara kl.V, Norbert Rola kl.VI, Adrian Baran kl. VI. Opiekunką grupy była pani Ilona Bocian. Uroczystość połączono z imprezą ?Młode Żwirkowisko?, organizowaną przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku, któremu przewodniczy inż. Tadeusz Smugała.

Przejazd do Ustronia przebiegał bez zakłóceń. Po przyjeździe przeprowadzono finał konkursu nt. ?Życia i działalności Żwirki i Wigury?. W ramach finału trzyosobowe drużyny z każdej szkoły rozwiązywały wcześniej przygotowany test. Poziom przygotowania uczestników finału był zróżnicowany. Finał zakończył się dla naszej drużyny sukcesem, gdyż zdobyliśmy pierwsze miejsce po zaciętej dogrywce ze szkołą z Dłutowa.

W dniu 12 września odbyły się główne uroczystości. Po zbiórce przed Domem Polskim w Cierlicku, wszyscy udali się na miejsce tragedii ? na Żwirkowisko. O godzinie 9.00 rozpoczęto uroczystość odegraniem hymnów Polski i Czech. Wszystkich zebranych powitał prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ? inż. Tadeusz Smugała oraz dał sygnał do trzykrotnego uderzenia w replikę ?Dzwonu Żwirki i Wigury?. Następnie głos zabrali: Konsul Generalny RP w Ostravie pani Anna Olszewska oraz generał dywizji pilot Anatol Czaban. Następnie wręczono nagrody dla zwycięskich szkół konkursu ?Życia i działalności Żwirki i Wigury?.

Po oficjalnych uroczystościach, na placu obok pomnika odbył się mini challenge ? młodzież rywalizowała w lotach do celu i na odległość  papierowymi samolotami.

Dalsza część uroczystości przeniosła się przed Dom Polski. Można tam było obejrzeć prelekcję o lotnictwie, model samolotu RWD 6, postrzelać na symulatorze strzeleckim. Przedstawicielom szkół z Czech wręczono dyplomy uczestnictwa w uroczystości. Dla wszystkich uczestników była też coś dla ciała ? kiełbasa z grilla,  napoje.

Po powrocie na stronę polską odbyła się wycieczka do Wisły, gdzie obejrzeliśmy trofea zdobyte przez naszego skoczka narciarskiego Adama Małysza, przespacerowaliśmy się po zaporze oraz zwiedziliśmy dostępną część Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle.  Po powrocie do Ustronia odbyło się wręczenie dyplomów oraz pamiątkowych medali dla uczniów oraz ich opiekunów.

13 września po śniadaniu uczestnicy uroczystości udali się miejsc zamieszkania. Nasz grupa szczęśliwie dotarła o 20 do Leszkowic.

Ilona Bocian

 

 

 

 

 


 

11 listopada br. w Leszkowicach odbyły się obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się  od akademii z udziałem uczniów naszej szkoły.

W programie słowno - muzycznym wystąpiło 23 uczniów z klas III - VI oraz nasz absolwent Adrian Kazubek w stroju legionisty. Na tle narracji przypominającej sylwetkę Marszałka zaprezentowano fragmenty Jego wypowiedzi, dedykowane Mu utwory poetyckie i wiele pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów, zespołu wokalnego, chóru szkolnego i zespołu gitarowego.

W szkole zadbano także o okolicznościowe dekoracje. Na korytarzach wykonano ekspozycje: "Strzelcy i ułani Piłsudskiego" (Klub Historyczny im. Armii Krajowej), wystawa "Pierwszy Marszałek w fotografii" udostępniona przez MDK Nr 2 w Lublinie, "Strzelcy i ułani malowani" - prace uczniów klas I - III wykonane w ramach zajęć plastycznych. W tle występujących uczniów umieszczono portret konny Marszałka z napisem "Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo", stanowiącym credo życiowe Józefa Piłsudskiego.

W kolejnych częściach Gminnego Święta Niepodległości: Mszy Świętej i uroczystości pod pomnikiem  naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie zasadniczym: Adrian Baran, Daria Cieniuch, Weronika Howorus pod opieką pani Ilony Bocian oraz skład zastępczy: Kacper Koziej, Weronika Dzięcioł, Olivia Preihs pod opieką pana Tomasza Ozona. W imieniu społeczności szkolnej delegacja uczniów i nauczycieli złożyła, po odsłonięciu pomnika, wiązankę biało - czerwonych kwiatów.

Wśród uczestników uroczystości byli nasi przyjaciele z lotniczej rodziny: Pani profesor Wanda Brzyska, pan Janusz Stachowicz, pan płk pil. Zbigniew Jędrzejewski, pan Benon Bujnowski oraz pani Helena Kidaj  - Gruszka ze Związku Jaworzniacy.

Warto przypomnieć, że nasza szkoła ma swój wkład w utrwalanie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim. W 2007r. był on jednym z trzech kandydatów na Patrona Szkoły. Wybór padł na lotników z Dywizjonu 301, ale od tego czasu promowaliśmy postać Marszałka i ideę przywrócenia w Leszkowicach należnej Mu czci.

Składam podziękowania państwu nauczycielom: Agacie Sidor - Dzięcioł, Agnieszce Sieńczak, Pawłowi Urbanowi za wspieranie moich prac nad przygotowaniem uroczystości, uczniom dziękuję za cierpliwość w czasie prób i piękne zaprezentowanie się, rodzicom za wspieranie działań szkoły i gospodarza całości obchodów - Wójta Gminy Ostrówek pana Krzysztofa Karczmarza. Za utrwalenie wydarzeń 11 listopada 2014r. w postaci zdjęć i filmów zamieszczonych poniżej dziękuję naszej nauczycielce pani Edycie Zdunek.

Dyrektor szkoły Barbara Kleszcz - Kaliszewska

 

 

 


 

Uroczystości w Cierlicku

11 września 2015r. delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach miała zaszczyt uczestniczyć w obchodach 83 rocznicy śmierci kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Cierlicku ?Młode Żwirkowisko?.

Uczniowie z klasy VI Zuzanna Janczara, Kacper Koziej, Martyna Sulej pod opieką mgr Agnieszki Sieńczak swoją przygodę z historią rozpoczęli 10 września 2015r., uczestnicząc w Finale konkursu lotniczego, który odbył się tuż po przybyciu do Wisły w domu wczasowym ?Krokus?. Do zadania przystąpiły szkoły podstawowe z różnych regionów Polski, a prowadzeniem konkursu zajęli się uczniowie trzeciego roku Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Nasi uczniowie nie stanęli na podium, ale wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i nagrodą książkową A. Fidlera ?Dywizjon 303? z dedykacją syna autora Marka Fiedlera. Kierownikiem wycieczki historycznej był bardzo sympatyczny płk dypl.  Henryk Czyżyk, który swoją wiedzą o historii lotnictwa polskiego zapełniał  uczestnikom czas podróży.

11 września 2015r. wyjechaliśmy do Cierlicka na uroczystość  83 rocznicy śmierci kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury, która rozpoczęła się o 9.10 pod pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć pilotów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele polskich szkół podstawowych z terenu Zaolzia, harcerze, uczniowie z Polski, weterani, żołnierze i miłośnicy lotnictwa z Czech i Polski. Po odsłuchaniu hymnu polskiego i czeskiego  przybyłych gości powitał prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku-Kościelcu. ? inż. Tadeusz Smugała. Szczególnymi gośćmi obchodów byli: Janusz Bilski, konsul generalny RP w Ostrawie oraz krewny pilota z Cieszyna Pawła Niemca - dowódcy kilku polskich dywizjonów myśliwskich i uczestnika bitwy o Anglię. W tym roku zgromadzeni przypomnieli sobie nie tylko przypadającą na 9 września kolejną rocznicę śmierci Żwirki i Wigury, ale również 75. rocznicę bitwy o Anglię, która toczyła się w 1940 roku. Po wystąpieniach gości złożono pod pomnikiem kwiaty. Następnie wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary zwycięzcom konkursu Wiedzy o życiu i działalności Żwirki i Wigury.

Po oficjalnych uroczystościach na placu obok pomnika odbył się mini challenge. Dzieci i  młodzież własnoręcznie wykonywanymi papierowymi samolotami rzucali do celu i na odległość. Zwycięzców nagrodzono styropianowymi samolotami.

Dalsze obchody uroczystości odbywały się w Domu Polskim. Konsul Bilski wraz z prezesem Smugałą uroczyście otwarli stały kącik poświęcony udziałowi polskich lotników w bitwie o Anglię. Można w nim było obejrzeć wystawę czasową o jej uczestniku Pawle Niemcu. Uczniowie mogli zwiedzić Izbę Pamięci, poświęconą kpt. Pil. Franciszkowi Żwirce i inż. Stanisławowi Wigurze, postrzelać na symulatorze strzeleckim, sprawdzić się na symulatorze pilotażu, obejrzeć broń i pełne wyposażenie pilota. Gospodarze  Domu Polskiego przygotowali dla wszystkich ciepły poczęstunek i gorące napoje, a obsługą zajęli się miejscowi harcerze.

Po uroczystości w Cierlicku wyruszyliśmy z przewodnikiem na wycieczkę po Wiśle. Obejrzeliśmy skocznię K-120 ?Malinkę? im. A. Małysza. Niezapomniane przeżycie towarzyszyło nam podczas podróży kolejką linową i podziwiania panoramy Wisły z tarasu widokowego. Następnie udaliśmy się na zaporę ? Wisła Czarne, z autokaru widzieliśmy Zamek- Rezydencję  Prezydenta RP oraz poznaliśmy historię jego powstania. W muzeum A. Małysza zobaczyliśmy jego trofea i puchary, a w Domu  Zdrojowym pomnik skoczka z czterema kulami z białej czekolady.

Wieczorem odbyło się przy grilu z kiełbaskami spotkanie koleżeńskie wszystkich zaproszonych szkół. Było dużo radości i uśmiechu. Nasi uczniowie zaprzyjaźnili się z delegacją szkoły z Krąg i Świdwina. Następnego dnia 12 września po śniadaniu wyjechaliśmy do swoich domów.  Na miejsce dotarliśmy o godzinie 19.10.

 

 

Uroczystości w Woli  Osowińskiej

 

20 września 2015r. delegacja naszej szkoły w składzie opiekun Tomasz Ozon, uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego Kacper Koziej, Zuzanna Janczara, Weronika Dzięcioł, Olivia Preihs. Została zaproszona na obchody piątej rocznicy nadania imienia Szkoły Podstawowej Zdzisława Krasnodębskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Woli Osowińskiej. Na mszy byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, ludność lokalna, poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele. Dużą grupę stanowili goście związani z lotnictwem. Na uroczystości był także przedstawiciel ministerstwa edukacji. Obecna była również kampania reprezentacyjna sił powietrznych. Po uroczystości w kościele wszyscy w uroczystym pochodzie przeszli na teren szkoły. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, odbył się apel poległych i oddano salwe honorową. Dalsza część uroczystości przebiegła w sali gimnastycznej, gdzie zabrali głos zaproszeni goście. Mieliśmy okazje spotkać zaprzyjaźnione osoby, zrobić zdjęcia oraz obejrzeć wystawę fotografii i modeli samolotów i czołgów.

Opracowali uczniowie klasy VI

 

 

Wycieczka do Lublina i Świdnika

W czwartek, 15 października 2015r. uczniowie z klas II -VI uczestniczyli w wycieczce do Lublina i Świdnika.  Na lotnisku  czekały na nas kolejne atrakcje. Mieliśmy okazję spotkać się z  zaprzyjaźnionym  panem Nikodemem Buchowieckim - prezesem Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Świdnickim, który opowiedział nam kilka ciekawych historii. Po pożegnaniu pana Nikodema zaczął oprowadzać nas pan przewodnik Krzysztof Komenda, z którym uczniowie zwiedzili lotnisko (terminal, odprawę), obserwowali lądowanie samolotów a przez moment każdy z nich stawał się pilotem lub stewardesą. A następnie przenieśliśmy się w miejsce związane z naszym Patronem - stare lotnisko, gdzie mieliśmy okazję podejrzeć pracę pana mechanika, który zajmował się remontem samolotów. Kolejnym punktem programu była wizyta w Skansenie, gdzie po dotarciu na miejsce zatrzymaliśmy się na moment, by podziwiać otaczający nas krajobraz. Po chwili, z przewodnikami na czele, ruszyliśmy zwiedzać najpiękniejsze muzeum na wolnym powietrzu. Przechadzając się wzdłuż drewnianych domów pokrytych strzechą, które zamieszkiwały tamtejsze rodziny, rozpoczęliśmy wycieczkę. Gdy weszliśmy do jednej z chat, zobaczyliśmy wyposażenie, którym posługiwali się mieszkańcy wioski. Mimo wietrznej i zimnej pogody z przyjemnością zwiedziliśmy skansen. Dzięki takiej aurze poczuliśmy, co to znaczy praca na roli, jak ważne jest ciepło domowego ogniska.

Po tak wyczerpujących i ekscytujących wydarzeniach uczniowie udali  się do McDonald's na frytki. Wyjazd był bardzo udany. Dzieci wróciły pełne nowych wrażeń. A opiekę nad uczniami sprawowały panie: Barbara Kleszcz - Kaliszewska, Agnieszka Sieńczak, Edyta Zdunek, Emilia Kępa, Kinga Włodarczyk i Justyna Preihs.

 

 

\

97 urodziny Zdzisława Taczalskiego

2 grudnia 2015r. odbyły się 97 urodziny Zdzisława Taczalskiego. Z tej okazji w naszej szkole  pod kierunkiem Pani Dyrektor odbył się apel z udziałem uczniów klas  V i VI. Zostały przedstawione fragmenty z życia rodziny Zdzisława Taczalskiego, a następnie każda z  klas zaprezentowała teks piosenek, które zostaną zaprezentowane w maju podczas obchodów Dnia Patrona. Pani Agnieszka Sieńczak przypomniała o konkursie plastycznym do przedstawionych wcześniej tekstów. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodki upominek.

 

Majówka z Patronem

23 maja 2016r. świętowaliśmy VIII rocznicę nadania naszej szkole imienia Dywizjonu 301.

Tegoroczna Majówka z Patronem nosiła tytuł "UŁANI PODNIEBNEJ KONNICY"  i złożyły się na nią: montaż słowno - muzyczny, występ chóru szkolnego i grupy tanecznej oraz wystąpienia zaproszonych gości.

W montażu słowno - muzycznym zaprezentowali się uczniowie wszystkich klas, wykonując po jednej piosence ze śpiewnika "Skrzydlata muza" podarowanego nam w ubiegłym roku przez pana dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Montaż wzbogacono wierszami o lotnictwie.

Swoją obecnością zaszczycili nas  przedstawiciele władz: Wójt Gminy Ostrówek - Tomasz Piecak i radny Kajetan Sidor, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy.

Z delegacją seniorów lotnictwa przybył z Lublina pan Zbigniew Kasprzak, który podzielił się swoimi wspomnieniami o starszym bracie ? pilocie Eugeniuszu, a także podarował nam kolejny jego portret. Innym naszym gościem, zaprzyjaźnionym ze szkołą od lat, jest pani Helena Kidaj-Gruszka ze Związku Młodocianych Więźniów Politycznych "Jaworzniacy". Upominkiem dla szkoły od pani Heleny był rocznicowy wiersz. Szczególne słowa uznania należą się gościom z Klubów Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubach Lubelskim i Świdnickim. Dzięki nim praca wokół Patrona naszej szkoły wzbogaca się o nowe inicjatywy. Podziękowania kierujemy także do pana Benona Bujnowskiego - wicedyrektora MDK Nr 2 w Lublinie, który z pomocą aparatu fotograficznego dokumentuje Święta Patrona Szkoły.

 

 


2016/17

I Święto Latawca i Pieczonego Ziemniaka

5 października odbyło się w naszej szkole Święto Ziemniaka połączone z Dniem Latawca, którego koordynatorem była pani Agata Sidor-Dzięcioł wspierana przez panie Małgorzatę Banasik, Ilonę Bocian oraz panią Ewelinę Czarnecką. Pogoda nie pozwoliła nam na to, aby wspólnie pobawić się na boisku szkolnym, ale równie dobrze dzieci bawiły się wraz z zaproszonymi gośćmi na sali gimnastycznej. Były zawody w zbieranie ziemniaków, slalom z ziemniakiem na łyżce, obieranie ziemniaków. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci prażynek, a pozostali nagrody pocieszenia Zawody te były połączone ze sobą wspólnym śpiewem i zabawami  integracyjnymi. Na koniec wszystkie dzieci mogły pobawić się w puszczanie baniek mydlanych. W tym dniu nie zabrakło też uparowanych ziemniaczków, które przygotowała dla nas pani kucharka. Niestety pogoda wyrządziła nam psikusa i nie pozwoliła rozpalić ogniska na boisku szkolnym. Dlatego też nie mogliśmy upiec ziemniaków, ale parowane ziemniaczki połączone z kiełbaską i zdrowymi surówkami okazały się również bardzo smaczne. Kolejnym punktem naszego świętowania było powołanie komisji z zaproszonych gości, która oceniała przygotowane przez wszystkie klasy latawce. Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach.  Mianowice najciekawsza szata graficzna oraz lot latawca. W kategorii najciekawsza szata graficzna pierwsze miejsce zdobyła klasa II, drugie miejsce klasa 0 oraz trzecie miejsce klasa IV. Niestety padający deszcz nie pozwolił nam wyjść na boisko celem sprawdzenia lotu latawców, ale równie dobrze i świetnie unosiły się na korytarzu szkolnym. Pierwsze miejsce w kategorii lotu latawca zdobyła klas 0, drugie miejsce klasa V, natomiast trzecie miejsce klasa VI.  Na zakończenie chór szkolny pod kierunkiem pana Pawła Urbana zaśpiewał piosenki ,,Malowany  Latawiec"  oraz ,,Remedium?.  Zaproszeni goście pozostali również na wspólnym biesiadowaniu, które przewidziane było na boisku szkolnym.  Pani Edyta Zdunek przygotowała śpiewniki, które okazały się pomocne podczas biesiadowania na sali gimnastycznej. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego święta bardzo dziękujemy.

Konkurs plastyczny "Jak wyobrażam sobie pracę w lotnictwie"

Konkurs plastyczny, związany z tematyką Patrona Szkoły został przeprowadzony w grudniu 2016r. w klasach 0-VI  w trzech kategoriach wiekowych. Wyniki konkursu ogłoszono w późniejszym terminie na apelu szkolnym , gdzie wręczono nagrody ufundowane przez organizatora. W konkursie wzięło udział 54 uczniów.

 

Klasa 0

I.m. - Nikola Rybak, Amelia Cieniuch             Wyróżnienie: Mateusz Supryn, Lilianna Nogal

II. m.  Julia Cieniuch, Dawid Supryn

III.m.  Amelia Wac, Szymon Banach

 

 

Klasy I - III

I.m. Zuzanna Zgierska kl.I, Gabriela Misiarz kl.III                   Wyróżnienie: Dominik Cieniuch kl.I,

II. m.  Roksana Cieniuch kl.III, Wioletta Kiełczykowska kl.II                          Igor Czarachowicz kl.II

III.m.  Lena Malesa kl.I, Zuzanna Wiśnewska kl.III

 

 

Klasy IV -VI

I.m.  Julia Kirylak kl.IV                                                           Wyróżnienie: Karol Osek kl.VI,

II. m.  Oskar Grzegorczyk kl.IV, Kacper Cieniuch kl.IV               Aleksandra Dzięcioł kl.V

III.m.  Martyna Celińska kl.IV

 

Wyróżnienie

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach, została nagrodzona „Złotym Asem” Południowego Podlasia za 2016 r., za pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych. Wyróżnienie zostało przyznane przez Zespół Redakcyjny strony internetowej www.kl.30.pl, która propaguje nowoczesne i wielopłaszczyznowe poznawanie przeszłości. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie jest to dla Nas duża satysfakcja!

 

 

DZIEŃ PATRONA 2017

Tegoroczną uroczystość zorganizowano dokładnie w dziewiątą rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Leszkowicach imienia Dywizjonu 301 i przekazania sztandaru to jest 10 maja. Od samego rana w szkole panował niecodzienny nastrój: wszyscy w odświętnych strojach, okolicznościowy wystrój korytarzy oraz klas, próba generalna przed występem i oczekiwanie na gości. Przybyli licznie: pan Tomasz Piecak - Wójt Gminy Ostrówek, seniorzy lotnictwa z Lublina i Świdnika, siostrzenica Sgt Z. Taczalskiego pani Bożena Kiedrowska, lubelska poetka pani Helena Kidaj - Gruszka oraz rodzice uczniów.

Gromadząc się przy tablicy pamiątkowej punktualnie o godzinie 11.00, rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły. W tym miejscu delegacja uczniów i przedstawiciele gości złożyli kwiaty w hołdzie dla lotników - obrońców Ojczyzny.

Następnie wszyscy udali się na piętro budynku, gdzie dyrektor szkoły Barbara Kleszcz - Kaliszewska przywitała wszystkich zgromadzonych. Zaprzyjaźnionym  ze szkołą od wielu lat i odwiedzającym nas osobom uczniowie z klasy piątej wręczali podziękowania oraz zbiorki limeryków redagowanych pod kierunkiem pani Wioletty Wierzbickiej. Ilustracje do tych utworów wykonała uczennica klasy piątej Milena Kozłowska. W autorskim wykonaniu wysłuchaliśmy ich w programie słowno - muzycznym "Latające limeryki". Pieśni w  opracowaniu pani Agnieszki Sieńczak wykonali najlepsi soliści, w większości filary chóru szkolnego: Aleksandra Dzięcioł, Martyna Zabielska, Joanna Marzęta, Zuzanna Polak, Nikol Wac, Dominik Domański. Po części artystycznej głos oddano gościom. Własną twórczość zaprezentowali pani H. Kidaj - Gruszka, pan płk dypl. pil. Ludwik Pawlik. Pan Zbigniew Kasprzak poinformował, iż złożył do druku wspomnieniową książkę o swoim bracie - pilocie Eugeniuszu. Na ręce dyrektor szkoły złożono listy gratulacyjne, upominki książkowe. Gromkimi brawami podziękowano panu Wójtowi za zapewnienie, iż w najbliższym czasie zostanie wyremontowana droga dojazdowa do szkoły.

Ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie znicza przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten słoneczny, choć chłodny majowy dzień społeczność szkoły na czele z pocztem sztandarowym w składzie Nikodem Łukasiewicz, Martyna Zabielska, Zuzanna Polak oraz goście przemaszerowali na skwerek. Tu dyrektor szkoły w krótkim wystąpieniu przybliżyła obecnym okoliczności ufundowania Marszałkowi w 1930r. pomnika w Leszkowicach przez społeczność gminy. Nasz gość - pani prof. dr hab. Wanda Brzyska podzieliła się osobistym wspomnieniem, bowiem jako młoda osoba uczestniczyła w sypaniu Marszałkowi Kopca w Krakowie. Przywołanie pamięci wskrzesiciela Niepodległej w rocznicę jego śmierci wpisało się w szkolne obchody Roku Józefa Piłsudskiego.

Wspólne zdjęcie, tym razem przy pomniku, było finałem części oficjalnej. Posiłkiem zakończyliśmy świętowanie Majówki z Patronem.

 


 

2017/18

17 września 2017r. delegacja naszej szkoły została zaproszona na obchody siódmej rocznicy nadania imienia Szkoły Podstawowej Zdzisława Krasnodębskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Woli Osowińskiej. Po uroczystości w kościele wszyscy w uroczystym pochodzie przeszli na teren szkoły, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową i odbył się apel poległych. Dalsza część uroczystości przebiegła w sali gimnastycznej, gdzie zabrali głos zaproszeni goście. Mieliśmy okazje spotkać zaprzyjaźnione osoby z naszą szkołą.

Dzień Wszystkich Świętych

UDZIE ŻYJĄ DOPÓTY, DOPÓKI TRWA O NICH PAMIĘĆ

Listopad kojarzy się nam ze świętem Wszystkich Świętych, z Dniem Zadusznym, z pamięcią o tych którzy "poprzedzili nas do wieczności". W tych dniach udajemy się na cmentarze, by uczcić pamięć bliskich, znajomych, bezimiennych bohaterów, żołnierzy oraz ludzi zapomnianych. Patrząc na nagrobki, czytamy nazwiska i wspominamy tych co "ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przestrzeni, odpoczywają w pokoju". Pamięć o zmarłych jest bardzo ważna gdyż wartość narodu mierzy się jego stosunkiem do przodków. Listopadowa zaduma udziela się wszystkim, dorosłym, dzieciom i młodzieży.


Uczniowie klasy VII poczynili prace porządkowe przed dniem Wszystkich Świętych na naszym parafialnym cmentarzu, na którym znajdują się groby żołnierzy. Odświeżyli krzyże i złożyli przygotowane wiązanki oraz zapalili znicze.

 

Apel poświęcony naszemu patronowi

19 stycznia odbył się apel pod kierunkiem pani dyrektor Barbary kleszcz-Kaliszewskiej poświęcony naszemu patronowi Zdzisławowi Taczalskiemu, który zginął  w ostatnim locie 5/6. stycznia 1944r. Na samym początku został podsumowany konkurs plastyczny „Mój patron – moja interpretacja”. Prace na konkurs w kl 0-III wykonane zostały  pod kierunkiem nauczycieli – wychowawców; w klasach IV -VII pod kierunkiem pani Angelika Milaniuk-Mitruk. Na konkurs został zgłoszonych łącznie 55 prac w 3 kategoriach wiekowych.

W kategorii I, kl. 0-II, zgłoszono 17 prac

nagrody:

 • ·Szymon Banach, kl. I
 • ·Maja Mitruk, kl.0
 • ·Mikołaj Pęksa, kl. I
 • ·Nikola Rybak, kl. 0
 • ·Dawid Supryn, kl. 0

wyróżnienia:

 • ·Amelia Cieniuch, kl. I
 • ·Julia Cieniuch, kl. I
 • ·Lilianna Nogal, kl. 0

 

W kategorii II, kl. II – IV zgłoszono 26 prac

nagrody:

 • ·Jakub Cieniuch, kl. III
 • ·Izabela Kępa, kl. III
 • ·Aleksandra Kozłowska, kl. IV

wyróżnienia:

 • ·Maja Budzyńska, kl. II
 • ·Dominik Cieniuch, kl. II
 • ·Gabriela Misiarz, kl. IV
 • ·Inga Olejniczak, kl. II
 • ·Daniel Preihs, kl. IV
 • ·Karol Sapieja, kl. III
 • ·Zuzanna Zgierska, kl. II

 

W kategorii III, kl. V-VII zgłoszono 14 prac

nagrody:

 • ·Julia Adameczek, kl. VI               .
 • ·Julia Kirylak, kl. V
 • ·Milena Kozłowska, kl. VI
 • ·Oskar Grzegorczyk, kl. V

wyróżnienia:

 • ·Przemysław Bystrzycki, kl. V
 • ·Sebastian Cieniuch, kl. VII
 • ·Joanna Marzęta, kl. VII
 • ·Hubert Zdunek, kl. V

 


Pożegnanie Przyjaciela Szkoły

„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.”

22 lutego 2018 roku delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych śp. Leszka Gałysza – wielkiego przyjaciela szkoły i Leszkowic. Mieliśmy okazję wspólpracować szczególnie blisko w czasie, kiedy wybieraliśmy Patrona oraz potem w procesie gromadzenia pamiątek po Zdzisławie Taczalskim (radiotelegrafiście z Dywizjonu 301), którego śp. Leszek Gałysz był siostrzeńcem.

Warto dziś jeszcze raz przypomnieć, kim był. To polski reżyser, scenarzysta, autor projektów plastycznych, animator i producent. Właściciel studia grafiki filmowej J&P Studio, współwłaściciel studia Kuchnia Filmowa. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie (1968), Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi.

Od 1970 związany ze Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie. Był twórcą opracowań plastycznych seriali i filmów autorskich: "Pomysłowy Dobromir", "Dixie", "Fortele Jonatana Koota", "O dwóch takich, co ukradli księżyc", "Film pod strasznym tytułem", "Bukolandia".

W 1978 r. debiutował jako samodzielny reżyser filmem "Jego pierwsza miłość", potem zrealizował jako samodzielny reżyser około 42 filmów.

W 1985 roku jako reżyser i scenograf w Stołecznej Estradzie stworzył spektakl muzyczny dla dzieci - bajkę rockową, pt: "Jacek i Placek, czyli Lady Pank w poszukiwaniu Krainy Leniuchów".

Jako grafik okazjonalnie podejmował projekty grafiki ilustracyjnej, okładek płyt, komiksów.

Chętnie czas wolny od pracy spędzał w rodzinnym domu. W 2011 roku na Gminnych Dożynkach w Leszkowicach zaprezentował swój najnowszy film „Rybak na dnie morza”.

Urodził się 29 października 1948 w Leszkowicach – zmarł 14 lutego 2018 roku w Warszawie.

więcej informacji

Filmy z uroczystosci

My Pierwsza Brygada 'http://youtu.be/9AvnyoQREF8

Niepodległość  https://www.youtube.com/watch?v=i_WKWXfnUpQ

 

Jubileusz 10 lat pracy z Patronem świętowaliśmy popołudniem 10 maja 2018r. w licznym gronie gości, uczniów, rodziców, pracowników szkoły i mieszkańców miejscowości. Na tę okoliczność dla każdego z uczestników przygotowane zostały pamiątkowe przypinki wg. projektu graficznego pana Marcina Pankowskiego MPGrafix w Lubartowie. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego, złożenia kwiatów i odśpiewania hymnu szkolnego przy tablicy pamiątkowej. Następnie przemaszerowaliśmy pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, by tu złożyć kwiaty, akcentując w ten sposób inny jubileusz - setną rocznicę odzyskania niepodległości. W dalszej kolejności uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez księdza Gustawa Sikorę. Jej oprawę muzyczną przygotował wraz z chórem szkolnym nauczyciel muzyki pan Paweł Urban, akompaniując uczniom na instrumencie. Śpiewy solowe wykonała uczennica klasy czwartej Roksana Cieniuch. W atmosferę mszy świętej wkradały się odgłosy burzy, która wkrótce oddaliła się. Bez parasoli mogliśmy wrócić do szkoły na dalsze świętowanie. Tu dyrektor szkoły Barbara Kleszcz - Kaliszewska przywitała licznie zgromadzonych. Wśród gości byli przedstawiciele władz Gminy Ostrówek, rodzina Sgt Zdzisława Taczalskiego, seniorzy lotnictwa z Lublina i Świdnika, delegacje współpracujących z nami szkół, osoby z którymi od 10 lat utrzymujemy kontakty, a także nowi znajomi. Nie sposób wszystkich wymienić z imienia i nazwiska. Artystyczną formą podziękowania za dotychczasową współpracę ze szkołą było "Drzewo pamięci" przygotowane przez nauczycielkę plastyki panią Angelikę Milaniuk - Mitruk. Dwie osoby: gen. pil. Ryszard Hać i redaktor Tadeusz Chwałczyk odebrali odznakę "Przyjaciel Szkoły". Część artystyczną pod tytułem "lotnicze wspomnienia po raz pierwszy zaprezentowaliśmy w przestrzeni odpowiednio przygotowanej sali gimnastycznej. Wystrój, scenariusz oraz przygotowanie uczniów były dziełem kilku nauczycieli: Agaty Sidor - Dzięcioł, Edyty Zdunek, Angeliki Milaniuk- Mitruk, Barbary Kleszcz - Kaliszewskiej. Na program słowno - muzyczny, w którym wystąpiło liczne grono uczniów złożyły się: taniec patriotyczny, odgrywane przez uczniów scenki dramowe ilustrowane utworami z musicalu "Piloci", happening koszulkowy, film dokumentujący 10 lat pracy wokół Patrona szkoły - 301. Dywizjonu Bombowego. Po tak wielu doznaniach duchowych i artystycznych przyszedł czas na rozkosze podniebienia przygotowane w szkolnej stołówce przez rodziców i personel kuchni. Tu jubileusz zaakcentowano pięknie dekorowanymi tortami z logo szkoły. Zwieńczeniem imprezy były pokazy plenerowe na boisku. Mieliśmy możliwość zobaczyć napełnianie podgrzewanym powietrzem balonu Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. Niestety wiatr nie pozwolił na uskutecznienie krótkiego przelotu. Efektowny pokaz "Fireshow" grupy Antares z Lubartowskiego Ośrodka Kultury zakończył naszą jubileuszową Majówkę z Patronem.

Opracowała Barbara Kleszcz - Kaliszewska

 

 

 

Kącik PatronaPoprawiony: poniedziałek, 17 grudnia 2018 12:16