Fotokronika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
piątek, 15 kwietnia 2011 06:45

Początki Fotokroniki

 

W roku szkolnym 2008/2009 na zajęciach koła informatycznego powstał pomysł prowadzenia kroniki o Patronie Szkoły. Zgodnie z założeniami programu "Mój Patron", którego autorem jest pani Agnieszka Żmuda wpisów do kroniki dokonywała klasa IV pod kierunkiem wychowawcy pani Edyty Zdunek. Kronika jest aktualizowana przez kolejne lata, do ukończenia przez klasę IV drugiego etapu kształcenia. Dostępna jest w formie papierowej i elektronicznej i zamieszczane są w niej najważniejsze wydarzenia, dotyczące zadań wokół Patrona zrealizowanych w danym roku szkolnym.

 


 

 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Leszkowicach

imienia Dywizjonu 301 

LOTNICY Z 301 DYWIZJONU

PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZKOWICACH 

Słoneczny dzień 10 maja 2008r. pozostanie na zawsze w pamięci uczestników uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Leszkowicach imienia Dywizjonu 301 i przekazania sztandaru. W zamyśle organizatorów była to forma upamiętnienia dziewięćdziesiątej rocznicy powołania do życia polskiego lotnictwa jako części składowej armii odrodzonego państwa polskiego. Pod imieniem przyjętym na sztandar szkolny przywrócić pragniemy pamięć o naszym lokalnym bohaterze ? lotniku 301. Dywizjonu Sgt Zdzisławie Taczalskim z Leszkowic.

 
Ważnym wydarzeniem było powstanie hymnu szkoły, który śpiewano podczas wszystkich ważniejszych uroczystości szkolnych. Autorami tekstu byli uczniowie: Nina Borys, Mariusz Misiarz i Eliza Cieniach wraz z panią dyrektor. Melodię skomponował Sylweriusz Sotel.

 

Hymn

I.        Leszkowice to nasz kraj

Krwią lotników uświęcony

Oni wolność dali nam

Walcząc w słynnym dywizjonie

Ref.: Dywizjonie, nasz patronie,

Jak ojczyznę kochać wiesz.

Ty stanąłeś w jej obronie.

My ją chcemy kochać też.

II.      By załoga mogła wrócić

Z każdej trasy, w burzy, w grad,

Łączność z ziemią utrzymywał

Pan Taczalski, rodak nasz.

III.    Jasne niebo ponad domem.

Nie ma wroga, pokój trwa.

To odwaga w bój nas niosła.

Ukochana ziemia ta.

IV.   Serca nasze Wam składamy,

Bohaterom z tamtych lat,

My świat zmieniać zamierzamy

Wzorem Waszym sięgać gwiazd.

 

Ref.2: Dywizjonie nasz patronie

Jak ojczyznę kochać wskaż

Ty stanąłeś w jej obronie

Ty ideał jesteś nasz.

 


 

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY

 

30.10.2008 roku nasza szkoła została zaproszona do ?Liceum Ogólnokształcącego? im. R. Traugutta w Częstochowie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej kapitana Mariusza Wodnickiego. Opiekę nad naszymi uczniami sprawowała pani dyrektor Barbara Kleszcz - Kaliszewska oraz pani Ilona Bocian.

 

 


65 rocznica katastrofy Liberatora BZ-859

 

6 stycznia 2009 roku odbył się w naszej szkole  apel poświęcony

65 rocznicy katastrofy Liberatora BZ-859, w załodze którego był Sgt Zdzisław Taczalski.

 

Uroczystość przygotowała pani dyrektor  wraz  z kółkiem historycznym.


I Szkolny Konkurs o Patronie

27 marca odbył się I Szkolny Konkurs o Patronie ze szczególnym uwzględnieniem życiorysu Zdzisława Taczalskiego lotnika z Leszkowic. Uczniowie poszczególnych klas rozwiązywali zadania, gdzie mieli wykazać się wiedzą jak i zdolnościami plastycznymi. W konkursie wzięły udział 4 osobowe zespoły z klas III-VI.

 


I Rocznica Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Leszkowicach

25 maja  odbyły się obchody I Rocznicy  Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Leszkowicach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez  księdza kanonika Jerzego Kowalczyka.  Podczas mszy świętej uczniowie kl. IV Adrian Supryn, Gabrysia Piekarz, Karol Murgała oraz Ilona Misiarz z kl. II złożyli dary w postaci: kwiatów, chleba i wina.

Na  naszą uroczystość  przybyli zaproszeni goście: siostrzenica Zdzisława Taczalskiego ? pani Bożena Kiedrowska, Wójt Gminy Ostrówek ? pan Wacław Osiej, kombatanci z terenu naszej gminy, zrzeszeni w Związku Kombatantów RP I  byłych Więźniów Politycznych ( Bolesław Jaksim i Stefan Brejt ), Szkoła Podstawowa NR 31 im. Lotników  Polskich w Lublinie ? dyrektor Jolanta Józefaciuk,  Lotnicy  ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział Lubelski ? prezes płk. dypl. pil. Ludwik Pawlik, pan Janusz Stachowicz ? prezes Klubu Seniorów przy  Aeroklubie Lubelskim.


70 rocznica wybuchu II wojny światowej

Z tej okazji odbył się 22 września 2009r w naszej szkole uroczysty apel poświęcony  tej rocznicy. Uczniowie z klas IV i V odtworzyli najważniejsze wydarzenie września 1939r.: obrona Westerplatte, oblężenie Warszawy, agresja Sowietów, bitwa pod Kockiem i Serokomlą. Dziesięciu chłopców odgrywało rolę żołnierzy polskich, niemieckich i radzieckich. W inscenizacji wykorzystali własną broń-zabawki. Wymiana ognia (było głośno) wzbudziła największe zainteresowanie młodych widzów. Komentarze narratora zawierały minimum informacji. Towarzyszyły im fragmenty wierszy oraz pieśni śpiewane przez chórek dziewcząt z klasy IV: ?Wojenko, wojenko?,  ?Białe róże?.  Rafał Zgierski wykonał solo pieśni ?Bywaj dziewczę zdrowe?. Czas poświęcony  na próby inscenizacji był dla nas, uczestników kółka historycznego,  mile i pożytecznie spędzony. Poprzez zabawę poznawaliśmy wydarzenia sprzed 70 lat. Zainteresowały nas szczególne uzbrojenie i straty  niemieckie w tej kampanii.


Wycieczka do Kocka

Na wycieczkę do Kocka pojechaliśmy 2.10.2009r. Zobaczyliśmy tam obozowisko i konie takie, jakie uczestniczyły w II wojnie światowej. Przewodnik, który był ułanem opowiedział nam, że konie były bardzo potrzebne i ważne. Potem pokazał nam lance i szable z II wojny światowej. Następnie poszliśmy do namiotu gdzie zgromadzono przedmioty znalezione z bitwy pod Kockiem. W dalszej kolejności przemieściliśmy się na pokaz kawalerski. Widzieliśmy jak żołnierze prezentują broń. Pokazywali ciosy szablą i zbierali lancą bardzo zręcznie kółka. Jeden z trzech wydawał rozkazy koniom i jeźdźcom. Wszystkim uczniom bardzo się to podobało. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie cmentarzu wojennego, na którym spoczywają polegli w ostatniej bitwie września 1939r. Kock jest najbliższym nam miejscem pamięci narodowej.

 


Wycieczka do Dęblina

Dnia 28.10.2009 r. nasza szkoła wyjechała na wycieczkę do Dęblina. Wyjazd został zorganizowany dzięki pomocy majora Szumiło. Zwiedzaliśmy obiekty Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Uczyliśmy się sterować lotami w symulatorach lotów, widzieliśmy katapulty, silniki samolotów. Z zainteresowaniem oglądaliśmy eksponaty w Sali Tradycji. Mogliśmy z bliska oglądać samoloty w hangarach i na lotnisku. Największą atrakcją była możliwość wsiadania do kabin samolotów. Na zakończenie zobaczyliśmy dawną rosyjską twierdzę Iwangorod. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. To była pełna wrażeń i atrakcji wycieczka. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy władzom WSOSP w Dęblinie za umożliwienie zwiedzania obiektów lotniska, z Panu Jerzemu Trzaskowskiemu z Towarzystwa Przyjaciół Dęblina za uzyskanie zgody dowódcy jednostki na zwiedzanie niektórych obiektów twierdzy oraz Stowarzyszeniu "Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek? za pokrycie kosztów wycieczki.


 

Dzień Patrona ?Rocznica śmierci Zdzisława Taczalskiego

lotniska z Dywizjonu 301

6 I 2010 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość poświęcona Patronowi - Dywizjonowi 301. Dzień ten jest równocześnie dniem śmierci raditelegrafisty Zdzisława Taczalskiego, pochodzącego z Leszkowic a służącego w tym Dywizjonie. Stąd właśnie wybór dnia, w którym świętujemy Dzień Patrona.

Na uroczystości swoją obecnością zaszczyciły nas władze Gminy Ostrówek w osobie Pana Wójta mgr inżyniera Wacława Osieja, Zastępcy Wójta Pana mgr inżyniera Stanisława Jeśkiewicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek Pana Kajetana Sidora. Przybyli również zaproszeni lotnicy: Pan Płk. pilot Kazimierz Oleński, Mjr Pilot Józef Mokijewski, Inż. Nikodem Buchowicz oraz Janusz Stachowicz - Prezesi Klubu Seniorów Lotnictwa przy Areoklubie Lubelskim, Płk. Dyplomowany Pilot Ludwik Pawlik, Płk. Inż. Edward Podsaidły. Honorowymi gośćmi była rodzina Zdzisława Taczalskiego - Pan Leszek Gałysz z żoną  Magdaleną. Podczas uroczystości uczniowie złożyli kwiaty przy tablicy pamiątkowej, zaprezentowali inscenizacje p.t. "Ostatni bojowy lot" oraz przypomnieli życiorys Zdzisława Taczalskiego. W tym dniu wręczono nagrody za udział w konkursach poświęconych patronowi oraz za konkurs na bombkę matematyczną.

 


 

Byliśmy na pożegnaniu człowieka legendy

8 stycznia 2010 roku delegacja z naszej szkoły uczestniczyła w pożegnaniu  człowieka legendy, Tadeusza Góry: pierwszego na świecie zdobywcę Medalu Lilienthala. W czasie II wojny światowej pilota polskich dywizjonów ratujących przed hitlerowskimi Niemcami ostatni skrawek wolnej Europy - Anglię. Kawalera orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, generała pilota. Prywatnie -  skromnego, pogodnego człowieka, który w wieku 90 lat, o ceremonii nadania stopnia generalskiego stwierdził z uśmiechem, że jego największym osiągnięciem jest to, że jeszcze żyje. Już wtedy miał świadomość cielesnej kruchości, ale chyba nie do końca zdawał sobie sprawę, że jest uosobieniem wielkości swojego pokolenia.

 


 

II Rocznica Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Leszkowicach

 

Dnia 10 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach odbyła się uroczystość związana z II rocznicą nadania szkole imienia z udziałem zaproszonych gości. Występ uczniów naszej szkoły rozpoczął Przegląd Pieśni Patriotycznej. Hymn szkoły wykonały uczennice poszczególnych klas: Janczara Zuzanna kl.0, Cieniuch Daria kl. I, Ligęza Alicja kl. II, Misiarz Ilonka  kl. III, Supryn Natalia kl. IV, Paulina Ligęza kl. V, Nogal Anita kl. VI. Pieśń ?Biały Krzyż? - wykonała solo Emilia Ligęza z klasy VI, ?Ojczyzno ma? zaprezentowały: Alicja  Ligęza kl. II przy współpracy chórku z klasy V w składzie: Żelazek Milena, Ligęza Paulina i Gabriela Piekarz.

Na naszą uroczystość przybyły zaproszone szkoły: Szkoła  Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku. Hymn Szkoły Podstawowej Nr 31 wykonały Iga i Justyna Kowalczyk. Drugi utwór to: ?Nasze miejsce na Ziemi?  w wykonaniu Ilony Ciuraj i Magdaleny Mazurek. Na zakończenie wystąpił jedyny wykonawca Adam Dalczyński w utworze: ?Biało-czerwone kwiaty?.  Uczestnicy byli przygotowani przez panie: Joannę Romanowską, Mirosławę Ziętek i Annę Wróblewską. Hymn Szkoły Podstawowej w Ostrówku wykonał zespół wokalny. Pierwszy utwór ?Deszcz Jesienny? wykonała Klaudia Kanak, następnie utwór ?Rozkwitają pąki białych róż? zaprezentowała Izabela Radomska, kolejny utwór wykonany został przez Natalię Kostrzewę i ostatni Utwór pt. ?Rota? zaprezentowany przez Dominikę Rogalę. Podsumowania  Przeglądu i wręczenie podziękowań dokonała pani Agnieszka Żmuda, która przygotowywała uczniów naszej szkoły.

Ważnym akcentem w tym dniu było wręczenie przez panią dyrektor Barbarę Kleszcz-Kaliszewską  pamiątkowych ryngrafów ?Przyjaciel Szkoły?

 

Otrzymali je:

Wacław Osiej - Wójt Gminy Ostrówek

Kajetan Sidor- Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek

Ks. Jerzy Kowalczyk- Proboszcz Parafii Leszkowice

Leszek i Magda Gałyszowie

Bożena Kiedrowska

Mjr pil. Józef Mokijewski - zastępca prezesa Oddziału

Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa  Wojskowego RP.

Pułk. Pil. Ludwik Pawlik - prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Pułk. Pil. Kazimierz Oleński

Janusz Stachowicz- prezes Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim.

Nikodem Buchowiecki - prezes Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Świdnickim.


Dzień pamięci 303 Dywizjonu Warszawskiego w Woli Osowińskiej

 

W niedzielę 19 września nasza szkoła uczestniczyła w  uroczystości związanej z Dniem Pamięci 303 Dywizjonu Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki. W Woli Osowińskiej urodził się organizator i pierwszy dowódca dywizjonu ? pułkownik Zdzisław Krasnodębski. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1100 mszą św. w kościele parafialnym w asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w dalszej kolejności było nadanie imienia płk pil Zdzisława Krasnodębskiego Szkole Podstawowej w Woli Osowińskiej oraz wręczenie sztandaru, a następnie odbył się  Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz pokaz musztry paradnej. Uroczystość zakończyła się festynem z pokazami hippicznymi, sprawnościowymi, koncertami, stoiskami promocyjnymi i pokazem sztucznych ogni.

 

 

 


Rocznica śmierci naszego lotnika

7 stycznia 2011 roku Szkoła Podstawowa w Leszkowicach obchodziła uroczystość Dnia patrona szkoły?.  Przywitała nas pani dyrektor szkoły Barbara Kleszcz-Kaliszewska.

Poczet sztandarowy uroczyście wprowadził sztandar szkoły i uczniowie odśpiewali hymn szkolny.

Dzień Patrona jest wielkim wydarzeniem w życiu szkoły. W tym dniu gromadzą się uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.

Oficjalna część uroczystości odbywa się według ustalonego ceremoniału:

- wprowadzenie sztandaru szkoły,

- odśpiewanie hymnu szkolnego,

- złożenie kwiatów przy Tablicy Pamiątkowej,

- przemówienia.

Stałym punktem uroczystości jest, specjalnie przygotowana na ten dzień, akademia. Tym razem wystąpili uczniowie klasy piątej w inscenizacji ?Halifax JD154? nie wrócił. Właściwy Dzień Patrona poprzedzony jest cyklem rozmaitych wydarzeń: organizacja spotkań, konkursów, godzin wychowawczych poświęconych osobie Zdzisława Taczalskiego oraz Dywizjonu 301.

 

 


 

 

Dzień Patrona

 

11 maja 2011r. świętowaliśmy III rocznicę nadania imienia Dywizjonu 301 naszej Szkole. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200. Przybyli do nas zaproszeni goście: siostrzenica naszego rodaka Zdzisława Taczalskiego Bożena Kiedrowska, delegacja lotników ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, prezesi Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim i Świdnickim , Wójt Gminy i zastępca przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek, ksiądz kanonik Jerzy Kowalczyk, prezesi: Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego, Koła Gminnego Związku Kombatantów.  Większość z zaproszonych obecnych było na uroczystości sprzed 3 lat.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Kaliszewska przywitaniem gości. W wystąpieniach okolicznościowych otrzymaliśmy słowa uznania dla pracy wychowawczej ubrane w rymy przez płk. dypl. pil. Ludwika Pawlika. Księgozbiór wzbogacił się o kolejne książki o tematyce lotniczej z darów pana Leszka Gałysza i pana Mieczysława Smalca. Za opiekę nad szkołą członkowie rodziny Sgt Z. Taczalskiego uhonorowani zostali pamiątkową odznaką ?Przyjaciel Szkoły?.

Następnie została zaprezentowana fotokronika o Patronie, którą przygotowała klasa VI z panią Edytą Zdunek. Kolejnym punktem naszego spotkania były barwne wojenne wspomnienia czterech lotników z Dywizjonu 301 czytane przez uczniów tej samej klasy. Opracowaniem tej części programu (montaż słowno-muzyczny, dekoracje, scenografia) zajmowały się panie Barbara Kaliszewska, Agata Sidor ? Dzięcioł, Edyta Zdunek.

W dalszej kolejności nastąpiło złożenie przez uczniów z klasy III kwiatów pod tablicą pamiątkową. Wysłuchaliśmy ?Marsza lotników?. W uroczystości towarzyszył nam sztandar szkoły.

Poczęstunek przygotowała pani Jadwiga Drąg z pomocą Rady Rodziców. Spotkanie zakończyło się udaną biesiadą przy ognisku, bowiem pogoda i humory dopisały.

Wydarzenia tego dnia dokumentowali nauczyciele, pan Wójt Krzysztof Karczmarz oraz gość z MDK Nr 2 w Lublinie pan Benon Bujnowski.

 


 

Dzień Patrona - Dywizjon 301


Ważną uroczystością rozpoczynającą rok 2012 w naszej szkole był apel z okazji Dnia Patrona, który odbył się 5.01.2012 roku. Apel zaczął się jak każdy inny powitaniem gości przez Panią Dyrektor Barbarę Kleszcz - Kaliszewską. Spośród gości zaproszonych na uroczystość zaszczycili nas swoją obecnością:- Bożena Kiedrowska, siostrzenica Sgt Zdzisława Taczalskiego, delegacja Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim (Wanda Brzyska, Janusz Stachowicz), delegacja Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (płk. pil. Ludwik Pawlik, ppłk. Ryszard Pietrzak, mjr pil. Józef Mokijewski, kpt. Tadeusz Biały).

 

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy III, IV i V pod kierunkiem pani dyrektor. Zaprezentowali oni bogaty program artystyczny pt. "Wracajcie szczęśliwie do bazy", po którym odbył się konkurs "Pytania do Pamiętnika lotnika". W czasie uroczystości zostały złożone kwiaty od tablicą pamiątkową przez delegację uczniów z klasy III. Pod  koniec uroczystości zostały podsumowane konkursy o Patronie.

?Mój pierwszy samolot?

Kategoria I

Dyplomy:

I Jakub Kozak i Cezary Gawryluk

II Milena Kozłowska i  Julia Adameczek

III Patrycja Gawryluk i Amelia Ligęza

Wyróżnienia:

Hubert Zdunek, Adrianna Praczyk, Bartłomiej Sapieja, Aleksandry Dzięcioł i dla klasy  I

Kategoria II

Dyplomy:

I  w zespole: Weronika Howorus, Daria Cieniuch i Kamila Kur  praca  Jakuba Praczyka

II  w zespole: Adrian Baran, Norbertt Rola, Kacper Gawryluk praca Mateusz Polak

III Oliwia Preihs oraz Kacper Gawryluk

Wyróżnienia:

Ewelinka Zgierska, Weronika Dzięcioł

Kategoria III

Dyplomy:

I  klasa V

II  klasa IV i  Miłosz Cur

III klasa VI

Wyróżnienia:

Bartosz Karczewski, Jakub Włodek

 

W IV edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie ?Tułaczka i Wojaczka? dla klas IV-VI dobry wynik uzyskali następujący uczniowie:

I Angelika Kiełczykowska, Damian Radomski (kl. VI)

II Jakub Włodek, Krzysztof Miąc (kl. IV)

III Szymon Pęksa (kl. IV), Martyna Polak, Paweł Mazurek (kl. V) Natalia Supryn,  Julia Borys (kl.VI)

 


 

4 Maja 2012 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość  ?Witaj Majowa Jutrzenko?,  która  połączona była z obchodami IV rocznicy nadania szkole imienia  ?Dywizjonu 301?. Swoją obecnością zaszczycili nas:  prof.  Wanda Brzyska i   Janusz Stachowicz  z   Klubu Seniorów Lotnictwa  przy Aeroklubie Lubelskim,  płk.  pil. Ludwik Pawlik,  ppłk.  Zbigniew Jędrzejewski  ze  Stowarzyszenia  Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddz.  Lubelski,  Mieczysław Smalec  ? prezes wraz z  wiceprezesem,  Helena i Franciszek Gruszka ze Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego.

Montaż słowno ? muzyczny zaprezentowały uczennice koła wokalnego i uczennica  z klasy III. Podczas wykonywania pieśni: ?Ojczyzno?, ?Polskie kwiaty?, ?Biały krzyż? obejrzeliśmy krótkie filmiki, przedstawiające najpiękniejsze miejsca w Polsce. Dzięki zespołowej pracy nauczycieli: pani dyrektor Barbary Kleszcz ? Kaliszewskiej, Agnieszki  Żmudy, Małgorzaty Banasik, Edyty Zdunek i Agaty Sidor ? Dzięcioł uroczystość nabrała osobistego charakteru i niepowtarzalnego uroku. Przypomnieliśmy sobie w jaki sposób obchodziliśmy kolejne rocznice nadania szkole imienia i Dni Patrona.

Po części artystycznej wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na wycieczkę po terenie naszej gminy Ostrówek. Zwiedziliśmy budynek gminny, a przewodnikiem  był pan wójt Krzysztof Karczmarz. Następnie odwiedziliśmy Miejsca Pamięci Narodowej w Tchórzewie i Dębicy Kolonii. Wycieczka zakończyła się objazdem po naszej miejscowości i postojem na skraju rzeki Wieprz.

 

 

 


Oglądaj występ Weroniki Howorus        http://www.youtube.com/watch?v=qo5a-fi9C8w&feature=g-upl


 


10 maja 2013r. świętowaliśmy V rocznicę nadania imienia Dywizjonu 301 w Szkole Podstawowej w Leszkowicach w formie ?Majówki z Patronem?. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1000. Przybyli na uroczystość zaproszeni goście: siostrzenica rodaka Zdzisława Taczalskiego pani Bożena Kiedrowska z mężem, delegacja lotników  z Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, prezesi Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Lubelskim i Świdnickim, Wójt Gminy Ostrówek pan Krzysztof Karczmarz i Radny Gminy pan Kajetan Sidor, ksiądz kanonik Jerzy Kowalczyk oraz proboszcz naszej parafii ksiądz Mirosław Łysko, przedstawicielka Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Kaliszewska przywitaniem gości o podaniem programu uroczystości. Następnie głos zabrali uczniowie naszej szkoły prezentując montaż słowno - muzyczny "Z latawcem wędrówki po Polsce". Po części artystycznej został wprowadzony sztandar i odśpiewany hymn szkoły. W dalszej kolejności nastąpiło złożenie przez uczniów z klasy III kwiatów pod tablicą pamiątkową i wysłuchanie ?Marsza lotników?. Wszyscy przenieśliśmy się jeszcze chwilę na górny korytarz, aby zaprezentować gościom nasze klasowe latawce z przesłaniem. Zakończyliśmy naszą uroczystość na świeżym powietrzu, gdzie odbywały się zabawy z latawcami oraz poczęstunek. W organizację uroczystości zaangażowali się uczniowie wszystkich klas oraz Przedstawicielki Rady Rodziców.

 

 


 

7 stycznia 2014r. spotkaliśmy się na apelu szkolnym, aby wspomnieć naszego rodaka Sgt radiotelegrafistę Zdzisława Taczalskiego w 70 rocznicę jego śmierci.  Innym smutnym wydarzeniem wspomnianym w tym dniu było odejście ?na wieczną wartę? w końcu 2013r. dwóch zaprzyjaźnionych z nami lotników 301 Dywizjonu: mjr Antoniego Tomiczka i mjr Włodzimierza Bernhardta, bohaterów filmu dokumentalnego zrealizowanego w 2007r.?Na skrzydłach nadziei?. Mieliśmy możliwość obejrzeć fragmenty tego filmu, podarowanego nam w 2008r. przez dowództwo 36 SPLT z Warszawy.Towarzyszyła nam wystawa prac plastycznych uczniów klas 0 - VI przygotowanych na konkurs szkolny o tematyce ?Symbole polskiego lotnictwa?. W przygotowanie regulaminu i nagród zaangażowały się panie Agnieszka Sieńczak i Agata Sidor? Dzięcioł. Gazetkę tematyczną wykonała pani dyrektor. Tegoroczny temat okazał się trudny do zinterpretowania szczególnie dla uczniów klas młodszych.


 

9 maja 2014r. świętowaliśmy VI rocznicę nadania naszej szkole imienia Dywizjonu 301. Tegoroczna Majówka z Patronem miała bogaty program. Złożyły się nań: prezentacja multimedialna ?Z kroniki o naszym Patronie?, Szkolny Przegląd Piosenki Żołnierskiej oraz wystąpienia zaproszonych gości.

W Przeglądzie Piosenki wystąpili uczniowie wszystkich klas. Wzbogacono go informacjami o symbolach polskiego lotnictwa, gdyż taką tematykę wybraliśmy na ten rok szkolny.

Pracownicy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaproponowali nam lekcję muzealną. Z Lublina przybyli dwaj miłośnicy modeli zdalnie sterowanych. Demonstrowali je w naszych murach, opowiadali o swojej pasji, ukazując w krótkim filmiku podniebne akrobacje. Zostaliśmy przez nich zaproszeni na doroczne pokazy na lotnisku w Radawcu organizowane w ostatni weekend czerwca.

Z delegacją seniorów lotnictwa przybył z Lublina pan Zbigniew Kasprzak. Podzielił się swoimi wspomnieniami o starszym bracie ? pilocie Eugeniuszu, a także podarował nam jego portret.

Goście nie szczędzili nam: nauczycielom, uczniom, rodzicom miłych słów. Uroczystość utrwalono na zdjęciach i filmie wykonanym przez pana Benona Bujnowskiego. Nasza współpraca z Domem Kultury Nr 2 w Lublinie została w tym dniu przypieczętowana podpisaniem porozumienia na udostępnienie materiałów do programu edukacyjnego ?Lotniczy Lublin i Lubelszczyzna?.


W dniach 11- 13 września 2014. w Ustroniu i Cierlicku Zarząd Główny SSLW RP zorganizował uroczystość 82. rocznicy śmierci kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury. W uroczystości uczestniczyli seniorzy lotnictwa ? członkowie Stowarzyszenia oraz czteroosobowe delegacje /w tym opiekunowie/ z 8 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali Zuzanna Janczara kl.V, Norbert Rola kl.VI, Adrian Baran kl. VI. Opiekunką grupy była pani Ilona Bocian. Uroczystość połączono z imprezą ?Młode Żwirkowisko?, organizowaną przez Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku, któremu przewodniczy inż. Tadeusz Smugała.

Przejazd do Ustronia przebiegał bez zakłóceń. Po przyjeździe przeprowadzono finał konkursu nt. ?Życia i działalności Żwirki i Wigury?. W ramach finału trzyosobowe drużyny z każdej szkoły rozwiązywały wcześniej przygotowany test. Poziom przygotowania uczestników finału był zróżnicowany. Finał zakończył się dla naszej drużyny sukcesem, gdyż zdobyliśmy pierwsze miejsce po zaciętej dogrywce ze szkołą z Dłutowa.

W dniu 12 września odbyły się główne uroczystości. Po zbiórce przed Domem Polskim w Cierlicku, wszyscy udali się na miejsce tragedii ? na Żwirkowisko. O godzinie 9.00 rozpoczęto uroczystość odegraniem hymnów Polski i Czech. Wszystkich zebranych powitał prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego ? inż. Tadeusz Smugała oraz dał sygnał do trzykrotnego uderzenia w replikę ?Dzwonu Żwirki i Wigury?. Następnie głos zabrali: Konsul Generalny RP w Ostravie pani Anna Olszewska oraz generał dywizji pilot Anatol Czaban. Następnie wręczono nagrody dla zwycięskich szkół konkursu ?Życia i działalności Żwirki i Wigury?.

Po oficjalnych uroczystościach, na placu obok pomnika odbył się mini challenge ? młodzież rywalizowała w lotach do celu i na odległość  papierowymi samolotami.

Dalsza część uroczystości przeniosła się przed Dom Polski. Można tam było obejrzeć prelekcję o lotnictwie, model samolotu RWD 6, postrzelać na symulatorze strzeleckim. Przedstawicielom szkół z Czech wręczono dyplomy uczestnictwa w uroczystości. Dla wszystkich uczestników była też coś dla ciała ? kiełbasa z grilla,  napoje.

Po powrocie na stronę polską odbyła się wycieczka do Wisły, gdzie obejrzeliśmy trofea zdobyte przez naszego skoczka narciarskiego Adama Małysza, przespacerowaliśmy się po zaporze oraz zwiedziliśmy dostępną część Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle.  Po powrocie do Ustronia odbyło się wręczenie dyplomów oraz pamiątkowych medali dla uczniów oraz ich opiekunów.

13 września po śniadaniu uczestnicy uroczystości udali się miejsc zamieszkania. Nasz grupa szczęśliwie dotarła o 20 do Leszkowic.

Ilona Bocian

 

 

 

 

 


 

11 listopada br. w Leszkowicach odbyły się obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się  od akademii z udziałem uczniów naszej szkoły.

W programie słowno - muzycznym wystąpiło 23 uczniów z klas III - VI oraz nasz absolwent Adrian Kazubek w stroju legionisty. Na tle narracji przypominającej sylwetkę Marszałka zaprezentowano fragmenty Jego wypowiedzi, dedykowane Mu utwory poetyckie i wiele pieśni patriotycznych w wykonaniu solistów, zespołu wokalnego, chóru szkolnego i zespołu gitarowego.

W szkole zadbano także o okolicznościowe dekoracje. Na korytarzach wykonano ekspozycje: "Strzelcy i ułani Piłsudskiego" (Klub Historyczny im. Armii Krajowej), wystawa "Pierwszy Marszałek w fotografii" udostępniona przez MDK Nr 2 w Lublinie, "Strzelcy i ułani malowani" - prace uczniów klas I - III wykonane w ramach zajęć plastycznych. W tle występujących uczniów umieszczono portret konny Marszałka z napisem "Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska. Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo", stanowiącym credo życiowe Józefa Piłsudskiego.

W kolejnych częściach Gminnego Święta Niepodległości: Mszy Świętej i uroczystości pod pomnikiem  naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie zasadniczym: Adrian Baran, Daria Cieniuch, Weronika Howorus pod opieką pani Ilony Bocian oraz skład zastępczy: Kacper Koziej, Weronika Dzięcioł, Olivia Preihs pod opieką pana Tomasza Ozona. W imieniu społeczności szkolnej delegacja uczniów i nauczycieli złożyła, po odsłonięciu pomnika, wiązankę biało - czerwonych kwiatów.

Wśród uczestników uroczystości byli nasi przyjaciele z lotniczej rodziny: Pani profesor Wanda Brzyska, pan Janusz Stachowicz, pan płk pil. Zbigniew Jędrzejewski, pan Benon Bujnowski oraz pani Helena Kidaj  - Gruszka ze Związku Jaworzniacy.

Warto przypomnieć, że nasza szkoła ma swój wkład w utrwalanie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim. W 2007r. był on jednym z trzech kandydatów na Patrona Szkoły. Wybór padł na lotników z Dywizjonu 301, ale od tego czasu promowaliśmy postać Marszałka i ideę przywrócenia w Leszkowicach należnej Mu czci.

Składam podziękowania państwu nauczycielom: Agacie Sidor - Dzięcioł, Agnieszce Sieńczak, Pawłowi Urbanowi za wspieranie moich prac nad przygotowaniem uroczystości, uczniom dziękuję za cierpliwość w czasie prób i piękne zaprezentowanie się, rodzicom za wspieranie działań szkoły i gospodarza całości obchodów - Wójta Gminy Ostrówek pana Krzysztofa Karczmarza. Za utrwalenie wydarzeń 11 listopada 2014r. w postaci zdjęć i filmów zamieszczonych poniżej dziękuję naszej nauczycielce pani Edycie Zdunek.

Dyrektor szkoły Barbara Kleszcz - Kaliszewska

 

 

 


 

Uroczystości w Cierlicku

11 września 2015r. delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach miała zaszczyt uczestniczyć w obchodach 83 rocznicy śmierci kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Cierlicku ?Młode Żwirkowisko?.

Uczniowie z klasy VI Zuzanna Janczara, Kacper Koziej, Martyna Sulej pod opieką mgr Agnieszki Sieńczak swoją przygodę z historią rozpoczęli 10 września 2015r., uczestnicząc w Finale konkursu lotniczego, który odbył się tuż po przybyciu do Wisły w domu wczasowym ?Krokus?. Do zadania przystąpiły szkoły podstawowe z różnych regionów Polski, a prowadzeniem konkursu zajęli się uczniowie trzeciego roku Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Nasi uczniowie nie stanęli na podium, ale wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i nagrodą książkową A. Fidlera ?Dywizjon 303? z dedykacją syna autora Marka Fiedlera. Kierownikiem wycieczki historycznej był bardzo sympatyczny płk dypl.  Henryk Czyżyk, który swoją wiedzą o historii lotnictwa polskiego zapełniał  uczestnikom czas podróży.

11 września 2015r. wyjechaliśmy do Cierlicka na uroczystość  83 rocznicy śmierci kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury, która rozpoczęła się o 9.10 pod pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć pilotów. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele polskich szkół podstawowych z terenu Zaolzia, harcerze, uczniowie z Polski, weterani, żołnierze i miłośnicy lotnictwa z Czech i Polski. Po odsłuchaniu hymnu polskiego i czeskiego  przybyłych gości powitał prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku-Kościelcu. ? inż. Tadeusz Smugała. Szczególnymi gośćmi obchodów byli: Janusz Bilski, konsul generalny RP w Ostrawie oraz krewny pilota z Cieszyna Pawła Niemca - dowódcy kilku polskich dywizjonów myśliwskich i uczestnika bitwy o Anglię. W tym roku zgromadzeni przypomnieli sobie nie tylko przypadającą na 9 września kolejną rocznicę śmierci Żwirki i Wigury, ale również 75. rocznicę bitwy o Anglię, która toczyła się w 1940 roku. Po wystąpieniach gości złożono pod pomnikiem kwiaty. Następnie wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary zwycięzcom konkursu Wiedzy o życiu i działalności Żwirki i Wigury.

Po oficjalnych uroczystościach na placu obok pomnika odbył się mini challenge. Dzieci i  młodzież własnoręcznie wykonywanymi papierowymi samolotami rzucali do celu i na odległość. Zwycięzców nagrodzono styropianowymi samolotami.

Dalsze obchody uroczystości odbywały się w Domu Polskim. Konsul Bilski wraz z prezesem Smugałą uroczyście otwarli stały kącik poświęcony udziałowi polskich lotników w bitwie o Anglię. Można w nim było obejrzeć wystawę czasową o jej uczestniku Pawle Niemcu. Uczniowie mogli zwiedzić Izbę Pamięci, poświęconą kpt. Pil. Franciszkowi Żwirce i inż. Stanisławowi Wigurze, postrzelać na symulatorze strzeleckim, sprawdzić się na symulatorze pilotażu, obejrzeć broń i pełne wyposażenie pilota. Gospodarze  Domu Polskiego przygotowali dla wszystkich ciepły poczęstunek i gorące napoje, a obsługą zajęli się miejscowi harcerze.

Po uroczystości w Cierlicku wyruszyliśmy z przewodnikiem na wycieczkę po Wiśle. Obejrzeliśmy skocznię K-120 ?Malinkę? im. A. Małysza. Niezapomniane przeżycie towarzyszyło nam podczas podróży kolejką linową i podziwiania panoramy Wisły z tarasu widokowego. Następnie udaliśmy się na zaporę ? Wisła Czarne, z autokaru widzieliśmy Zamek- Rezydencję  Prezydenta RP oraz poznaliśmy historię jego powstania. W muzeum A. Małysza zobaczyliśmy jego trofea i puchary, a w Domu  Zdrojowym pomnik skoczka z czterema kulami z białej czekolady.

Wieczorem odbyło się przy grilu z kiełbaskami spotkanie koleżeńskie wszystkich zaproszonych szkół. Było dużo radości i uśmiechu. Nasi uczniowie zaprzyjaźnili się z delegacją szkoły z Krąg i Świdwina. Następnego dnia 12 września po śniadaniu wyjechaliśmy do swoich domów.  Na miejsce dotarliśmy o godzinie 19.10.

 

 

Uroczystości w Woli  Osowińskiej

 

20 września 2015r. delegacja naszej szkoły w składzie opiekun Tomasz Ozon, uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego Kacper Koziej, Zuzanna Janczara, Weronika Dzięcioł, Olivia Preihs. Została zaproszona na obchody piątej rocznicy nadania imienia Szkoły Podstawowej Zdzisława Krasnodębskiego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Woli Osowińskiej. Na mszy byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, ludność lokalna, poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele. Dużą grupę stanowili goście związani z lotnictwem. Na uroczystości był także przedstawiciel ministerstwa edukacji. Obecna była również kampania reprezentacyjna sił powietrznych. Po uroczystości w kościele wszyscy w uroczystym pochodzie przeszli na teren szkoły. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, odbył się apel poległych i oddano salwe honorową. Dalsza część uroczystości przebiegła w sali gimnastycznej, gdzie zabrali głos zaproszeni goście. Mieliśmy okazje spotkać zaprzyjaźnione osoby, zrobić zdjęcia oraz obejrzeć wystawę fotografii i modeli samolotów i czołgów.

Opracowali uczniowie klasy VI

 

\

Filmy z uroczystosci

My Pierwsza Brygada 'http://youtu.be/9AvnyoQREF8

Niepodległość  https://www.youtube.com/watch?v=i_WKWXfnUpQ

Kącik PatronaPoprawiony: wtorek, 06 października 2015 14:37