Informacje na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Kaliszewska   
poniedziałek, 23 marca 2020 10:27

Na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020r. informuję uczniów,rodziców i nauczycieli o zmianach na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

1. Okres czasowego ograniczenia funkcjonowania został wydłużony do 10 kwietnia tj do Świąt Wielkanocnych. Szkoła jest otwarta codziennie od godz. 8.00, a dyżury pełnią pracownicy administracji i obsługi.

2. Nauczyciele realizują programy nauczania z wykorzystaniem komunikatora Facebook. Link znajduje się przy wiadomości zamieszczonej przez Panią Edytę Zdunek w dniu 18 marca. Rodziców, którzy nie mogą zapewnić dzieciom możliwości pracy zdalnej proszę o informację na adres e-mail szkoły: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Zajęcia zdalne dla ucznia odbywają się według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem równomiernego obciążenia w poszczególnych dniach tygodnia. Uczeń powinien łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

4. Postępy uczniów są monitorowane. Nauczyciele w ustalony przez siebie sposób, zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów.

5. Wprowadza się zmianę w WSO obowiązującą od 25 marca to jest dodanie w § 4 pkt 7 podpunktu 8 (formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są): wszelkie formy aktywności ucznia w ramach pracy zdalnej.

6. Uczniowie lub rodzice mają prawo do konsultacji z nauczycielem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nauczyciele przekazują uczniom lub rodzicom informacje o postępach w nauce, a także o uzyskanych ocenach.

7. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele dokumentują w ustalony sposób realizację tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. W każdym dniu nauki zdalnej poczynając od 25 marca nauczyciele dokumentują uczestnictwo uczniów w zajęciach. Podstawą do uznania obecności jest dodanie przez ucznia komentarza przy wiadomości od nauczyciela i/lub zamieszczenie informacji o wykonanym zadaniu.

Życzę przyjemnej i spokojnej pracy

Dyrektor szkoły

Barbara Kleszcz - Kaliszewska


Poprawiony: środa, 25 marca 2020 08:53